top of page

การทำงานแบบ Hybrid คืออะไร? ทำไมหลายๆบริษัทถึงทำงานรูปแบบนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนหน้านี้ ทำให้หลายองค์กรพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อให้สามารถทำงานได้จากทุกที่ หนึ่งในนั้นคือการทำงานในรูปแบบ Hybrid Working นั่นเอง


การทำงานแบบ Hybrid คืออะไร?

Hybrid Working คือการทำงานแบบผสมผสาน หรือการรวมการทำงานทั้งในแบบระยะไกล

และการทำงานแบบต่อหน้าไว้ด้วยกัน ซึ่งช่วยเพิ่มการยืดหยุ่นในการทำงานและชั่วโมงทำงานของพนักงาน


และจากประสบการณ์ที่เคยเผชิญจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้องค์กรพบว่าการทำงานแบบระยะไกลนั่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ และสุขภาพจิตของพนักงานได้ดี แต่ถึงอย่างไร การทำงานทำงานแบบต่อหน้านั้นก็ยังจำเป็นในบางครั้งร่วมด้วย


โดยลักษณะของการทำงานรูปแบบ Hybrid ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทว่าจะกำหนดให้มีการทำงานแบบระยะไกลกี่วันต่อสัปดาห์ อาจจะ 2-3 วันต่อสัปดาห์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่าจะทำงานที่ไหน ก็ต้องคำนึงว่าพนักงานทุกคนจะสามารถสื่อสารกันได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อกำจัดนั่นเอง


การเตรียมการเมื่อต้องทำงานแบบ Hybrid


 • ประเมินความพร้อมขององค์กร เพื่อดูความพร้อมด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานทั้งหมด

 • กำหนดนโยบายที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการทำงาน จำนวนชั่วโมงทำงาน รวมถึงวิธีการสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กร

 • ลงทุนในด้านเทคโนโลยีมากขึ้น จัดเตรียมในด้านเมคโนโลยีเพื่อช่วยรองรับสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนการทำงาน

 • เตรียมระบบรักษาความปลอดภับทางไซเบอร์ เนื่องจากพนักงานต้องมีการทำงานรูปแบบออนไลน์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอัปเกรดระบบรักษาความปลอดภับของข้อมูลด้วย

 • สร้างช่องทางการสื่อสาร กำหนดช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน และอัปเดตการทำงานระหว่างกันอยู่เสมอ

 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ถึงแม้จะทำงานคนละที่ แต่พนักงานทุกคนควรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือแสดงความคิดเกี่ยวกับการทำงานได้อย่างทั่วถึง

 • ติดตามการทำงานที่ผลลัพธ์ เน้นการติดตามผลลัพธ์และผลผลิตมากกว่าจำนวนชั่วโมงทำงาน

 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ทั้งในเรื่องชั่วโมงทำงาน และการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

 • รับคำติชมและข้อเสนอ ติดตามและรวบรวมผลจากคำติชมของพนักงาน เพื่อประเมินและปรับปรุงการทำงานให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นในอนาคต


ประโยชน์ของการทำงานแบบ Hybrid


 1. มีความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น จัดการการทำงานได้ง่ายขึ้น

 2. การเดินทางลดลง ค่าใช้จ่ายลดลง

 3. มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

 4. ขยายฐานของพนักงานที่มีความสามารถได้มากขึ้น

 5. ประหยัดต้นทุน

 6. มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

 7. สามารถรักษาพนักงานและการดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถไว้ในองค์กร

 8. เกิดความคล่องตัวและการปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์

 9. มีความต่อเนื่องของงาน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็สามารถทำงานได้

 10. เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่างๆได้มากขึ้น


ภาพประกอบจาก : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


Comments


bottom of page