top of page

การพัฒนาบุคลากร จำเป็นไหม และควรพัฒนาอย่างไร

เชื่อหลายๆองค์กรคงให้ความสำคัญกับผลงานและการประสบความสำเร็จกับงานเป็นส่วนใหญ่ แต่รู้หรือไม่การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ถือเป็นสิ่งจำเป็นมากเช่นกันวันนี้เราพาไปทำความรู้จักกับคำว่าการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และแนวทางในการพัฒนากัน


การพัฒนาบุคลากร คืออะไร?

  • การพัฒนาบุคลากร คือ การเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน รวมไปจนถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรวม การสัมนานอกสถานที่ การดูงานทั้งในและต่างประเทศ การปฐมนิเทศ เป็นต้น โดยเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร


ทำไมถึงต้องมีการพัฒนาบุคลากร

  • การพัฒนาบุคลากรนั้น ถือว่ามีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้องค์บรรลุเป้าหมายและสำเร็จได้ รวมถึงหากองค์กรต้องการเติบโต หรือขยายตัว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน และเตรียมตัวสำหรับงานใหม่ที่อาจจะเพิ่มขึ้นมาในอนาคตได้นั่นเอง

วิธีการต่างๆ ที่แนะนำให้องค์การใช้ในการพัฒนาบุคลากร


สำหรับวิธีการต่างๆ ที่จะแนะนำให้องค์กรในไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรนั้น มีดังนี้

  1. วิธีศึกษางานไปพร้อมๆกับการปฏิบัติงาน (on - the - job - study) ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและง่าย คือการเรียนรู้ ไปพร้อมๆกันกับการทำงานจริงเลยนั่นเอง

  2. การปฐมนิเทศ (vestibule training or orientation) เป็นวิธีก่อนที่จะบรรจุตำแหน่งให้นั้น จะมีการแนะนํา กฏ รวมถึงระเบียบการปฏิบัติต่างๆ ก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง

  3. วิธีทํางานในฐานะลูกมือ หรือเป็นผู้ช่วยไปก่อน (apprenticeship training) ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีดำเนินงานในแนวทางการช่วยเหลือ แต่ทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาไปก่อน เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความถนัดให้มากขึ้น

  4. วิธีให้ไปศึกษาใหม่หรือศึกษาต่อเพิ่มเติม (retraining or upgrading) วิธีนี้เป็นการเพิ่มวุฒิหรือเพิ่มความรู้ให้กับบุคคลนั้นๆ อาจจะเป็นการส่งไปศึกษาหรือดูงาน ทั้งในและนอกประเทศกระบวนการในการพัฒนาบุคลากร

  • สำหรับการพัฒนาบุคลากรนั้น จำเป็นที่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยให้มีลำดับขั้นตอนในการพัฒนา และเพื่อให้กระบวนการมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ซึ่งกระบวนการในการพัฒนาบุคลากร แบ่งขั้นตอนออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคคล หรือหาปัญหาที่ต้องแก้โดยวิธีการพัฒนาบุคคล 2. การวางแผนในการพัฒนาบุคคล 3. การดำเนินการในการพัฒนาบุคคล 4. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคคล


และนี่ก็คือหลักการรวมถึงกระบวนการในการพัฒนาบุคลากร ที่เรานำมาฝากกัน หากหลายๆคนอยากลองนำไปปรับใช้ ก็สามารถลองทำตามวิธีข้างต้นกันได้เลย


ขอบคุณภาพประกอบ : Freepick

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


Comments


bottom of page