top of page

การโกงในองค์กรส่วนใหญ่มีอะไรบ้าง รู้ไว้ก็ไม่เสียหาย!

การโกงทุกคนรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ผลลัพธ์ที่ได้ในบางครั้งมันอาจจะคุ้มค่า หอมหวานจนหลายคนหลงผิดแล้วเผลอกระทำสิ่งเหล่านั้นลงไปเมื่อทำครั้งแรกสำเร็จก็จะมีครั้งต่อๆไปตามมาจนกลายเป็นนิสัยติดตัวฉะนั้นหากคุณเริ่มมีพฤติกรรมเหล่านี้โปรดเลิกทำ เพราะผลลัพธ์จากการกระทำผิดเหล่านี้อาจจะทำให้คุณต้องสูญเสียทุกอย่างในอนาคตไปเลยก็ได้ โดยการฉ้อโกงในบริษัทนั้นมีมากมายหลายวิธีจะมีอะไรบ้างไปดูกันได้เลย


1. การโกงด้านบัญชี

การฉ้อโกงทางบัญชีคือการที่พนักงานทำการบิดเบือนตัวเลขค่าใช้จ่าย กำไร หรือต้นทุนต่างๆให้แตกต่างไปจากความเป็นจริงโดยวิธีนี้มักจะเป็นวิธียอดนิยมสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการทำบัญชีของบริษัท เพราะสามารถทำได้ง่ายแต่ก็มักถูกจับได้บ่อยเช่นกัน และบทลงโทษของคนที่กระทำแบบนี้ก็ทำให้หมดอนาคตในการทำงานสายนีไปเลยทีเดียว


2. การโกงด้านการทำงาน

การฉ้อโกงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมทำกันไม่ว่าจะเป็นการโกงเวลาการทำงาน ค่าล่วงเวลา OT ค่าน้ำมัน ฯลฯ เพราะการบันทึกการทำงานผ่านกระดาษทำให้การฉ้อโกงนี้เกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเพราะจะไม่ประวัติหรือหลักฐานที่สามารถตรวจสอบเป็นรูปธรรมได้


3. การยักยอกทรัพย์สิน

การขโมยเงิน สินค้า หรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนับเป็นการโกงที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งถ้าหากองค์กรมีระบบการตรวจสอบที่ไม่ดี ก็เป็นการเปิดช่องว่างให้พนักงานทำการกระทำนี้ฉะนั้นควรมีระบบการตรวจสอบที่ดีเช่น การบันทึกลงกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์


4. การคอร์รัปชัน

พนักงานอาจรับหรือเรียกร้องสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจหรือการให้บริการแก่บุคคลหรือองค์กรอื่น การละเมิดข้อมูลความลับโดยพนักงานอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร เช่น สูตรการผลิต แผนธุรกิจ หรือข้อมูลลูกค้า ให้กับคู่แข่งหรือบุคคลภายนอก เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว


5. การรับผลประโยชน์ทับซ้อน

พนักงานอาจมีธุรกิจส่วนตัวหรือการลงทุนที่ขัดกับผลประโยชน์ขององค์กร ซึ่งจะทำให้พนักงานสามารถใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองมากกว่าองค์กร


การโกงอาจเกิดขึ้นได้ที่บริษัทใดก็ได้ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ความเสียหายต่อชื่อเสียงในองค์กรหากถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน จะทำให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรเสื่อมเสียอย่างหนัก ส่งผลต่อการสูญเสียลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจ ความเสียหายต่อบรรยากาศการทำงาน จะทำให้เกิดความระแวงสงสัยและขาดความไว้เนื้อเชื่อใจในหมู่พนักงาน ซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจ ขวัญกำลังใจ และประสิทธิภาพการทำงานเป็นอย่างมาก ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าเสียหายและค่าปรับต่างๆ และจะนำมาซึ่งความเสื่อมถอยของวัฒนธรรมคุณธรรม ซึ่งอาจจะหยั่งรากลึกลงไปในองค์กรและเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


Comentarios


bottom of page