top of page

ความเสี่ยงทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำหรับงานด้านทรัพยากรบุคลหรือที่เรียกกันว่า HR นั้น แน่นอนว่าต้องเป็นงานที่ละเอียด และมีความรอบคอบสูง ซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงในด้านการจัดการสูงเช่นกัน
ซึ่งในบทความนี้ จะรวบรวมเอาวิธีในการจัดการหรือการบริหารความเสี่ยงทางด้านทรัพยากรบุคคล มาฝากกัน มีอะไรมาแนะนำบ้างนั้น ไปดูกันได้เลย


ความเสี่ยงคืออะไร

  • ความเสี่ยง คือ ระดับของผลกระทบต่อองค์กร ที่พิจารณาจากระดับความสนใจของปัจจัยในแต่องค์กร ซึ่งผลกระทบนั้น อาจจะเกิดขึ้นได้ในโอกาสที่หลากหลายแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น อุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งจะมีระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์กรได้ตั้งแต่มีพนักงานบาดเจ็บ เพียงเล็กน้อย ไปจนถึงเกิดการบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมาก จนเป็นเหตุทำให้ต้องปิดกิจการไป หรือเป็นปัจจัยด้านอื่นที่องค์กรให้ความสนใจอีก เช่น ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น


ความเสี่ยงทางด้าน HR หรือทรัพยากรบุคคล มีอะไรบ้าง

  • หากจะสรุปความหมายของความเสี่ยงออกมาเป็นสูตร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนั่นก็คือ ความเสี่ยงเป็นผลคูณจากระดับความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดเหตุ (ความเสี่ยง = ระดับความรุนแรง x โอกาสที่จะเกิดเหตุ) และจะแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นระดับความเสี่ยงต่างๆ ตามระดับคะแนนที่คำนวณได้


ซึ่งความเสี่ยงทางด้าน HR หรือทรัพยากรบุคคล นั้น มีดังนี้

  1. ความเสี่ยงในเรื่องของการเก็บรักษาพนักงาน : สำหรับความเสี่ยงนี้ จะเป็นในด้านของการที่จะสูญเสียพนักงานที่มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะส่งผลต่อผลงานของหน่วยงาน และผลงานขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้เลยว่า วันไหนที่เราจะสูญเสียพนักงานมือดีไป ดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ HR จะต้องให้ความสำคัญ และหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางแนวทางป้องกันการสูญเสีย และการกำหนดมาตรการในการแก้ไขกรณีที่มีการสูญเสียพนักงานมือดีไป เพื่อทำให้ธุรกิจขององค์กรดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนั่นเอง

  2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการพัฒนาพนักงาน : สำหรับความเสี่ยงนี้ จะเสี่ยงในด้านของการลงทุนพัฒนางานในทักษะและความรู้ไปแล้ว พนักงานกลับไม่สามารถที่จะนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในการสร้างผลงานให้กับองค์กรได้เลย หรืออีกนัยนะหนึ่งคือ พัฒนาพนักงานจนเก่งแล้ว พนักงานกลับลาออกไปทำงานกับบริษัทคู่แข่ง นี่ก็เป็นความเสี่ยงอีกเรื่องที่ HR ควรจะหาทางป้องกันไว้เช่นกัน

  3. ความเสี่ยงในเรื่องของการสรรหาคัดเลือก : สำหรับความเสี่ยงนี้ จะเสี่ยงในด้านของการคัดเลือกพนักงานที่จะมาทำงานร่วมกันในองค์กร เพราะหาก เลือกมาแล้วเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรเราไม่ได้ หรือเลือกมานั้นกลับไม่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมจะทำงานได้เลย สิ่งเหล่านี้คือความเสี่ยงในการหาคนเข้ามาทำงาน ซึ่งฝ่ายบุคคลเองก็คงต้องหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านี้ให้ได้เช่นกัน


ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคลหลักๆ ที่หลายองค์กรอาจจะต้องพบเจอบ่อย ซึ่งทาง HR ควรมีการหาแนวทางแก้ไขหรือรับมือไว้นั่นเอง

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


bottom of page