top of page

ติดตั้ง EV Charger ที่ไหน ช่างก็สามารถรายงานความคืบหน้าได้ผ่าน Flare Dash

รายงานสถานที่ติดตั้งและอัปเดตความคืบหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Flare Dash ตัวช่วยของช่างติดตั้ง EV Charger ที่ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่

ปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเข้าตีตลาดในประเทศไทยและเริ่มได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย เพื่อตอบสนองต่อปริมาณการใช้งานที่มากขึ้นการติดตั้ง EV Charger ในจุดต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานจึงมีมากขึ้นตาม


ข้อกังวลที่บริษัท EV Charger ส่วนใหญ่มักพบเจอ

การติดตั้งสถานี EV Charger นั้นเป็นงานที่มีกระบวนการในการทำงานหลายขั้นตอน รวมถึงต้องมีการตรวจสอบและวางแผนอย่างรอบคอบ ซึ่งเป็นความท้าทายของผู้ทำงาน

  • การเขียนบันทึกข้อมูลแบบแมนนวล หรือเอกสาร อาจทำให้ได้รับข้อมูลล่าช้าหรือเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

  • ไม่ได้รับข้อมูลตามเวลาจริงหรือได้รับข้อมูลล่าช้า ทำให้การวางแผนหรือการดำเนินการแก้ไขปัญหาค่อนข้างใช้เวลานาน

  • ใช้เวลานานในการรวบรวมข้อมูลของพนักงาน โดยบางองค์กรอาจต้องรวบรวมมากกว่า 1 แหล่งข้อมูล


ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์สำหรับการทำงาน

Flare Dash จึงออกแบบการใช้งานให้เหมาะสำหรับพนักงานที่ต้องออกไปติดตั้ง EV Charger หน้างาน

​ฟังก์ชัน

​ลักษณะการใช้งาน

​บันทึกข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์

• บันทึกข้อมูลเวลาเข้าและออกงาน เมื่อพนักงานเข้าติดตั้ง EV Charger ตามหน้างานต่างๆ

• บันทึกรายงานการทำงานต่างๆ เช่น อัปเดตการติดตั้ง, สถานะการติดตั้ง หรือปัญหาที่พบ ได้ทันทีเมื่อจบงาน


ถ่าย/อัปโหลดรูปภาพประกอบการทำงาน

ถ่ายรูปหรืออัปโหลดรูปภาพประกอบการทำงาน เช่น ภาพถ่ายหน้างาน หรือภาพอัปเดตความคืบหน้าการทำงาน

ติดตามเส้นทางการเดินทางจาก GPS

• ปักหมุดจุดที่พนักงานบันทึกเวลาเข้าและออกงาน

• ติดตามเส้นทางการเดินทางจาก GPS บนโทรศัพท์มือถือ และรวมระยะทางจากการขับ


รับแจ้งเตือนการทำงานผ่านแอป

• หัวหน้างาน/ผู้จัดการรับแจ้งเตือนการทำงานของพนักงาน เช่น เวลาทำงาน และรายงานการทำงาน ผ่านทางแอป

• สามารถอนุมัติคำขอแก้ไขเวลาทำงาน รวมถึงแก้ไขข้อมูลเวลาและรายงานของพนักงานได้

Flare Dash จุดเปลี่ยนที่จะช่วยให้การทำงานของคุณดียิ่งขึ้น

ข้อมูลจากลูกค้าของเราที่มีการใช้งานแอปพลิเคชัน Flare Dash สำหรับพนักงานติดตั้ง EV Charger พบว่า Flare Dash เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

  • บันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยลดการลืมบันทึกข้อมูลสำคัญ

เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ EV Charger จำเป็นต้องมีการรายงานข้อมูลเมื่อจบงานเพื่ออัปเดตความคืบหน้า การบันทึกผ่าน Flare Dash ช่วยให้พนักงานสามารถลงข้อมูลได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้หมดวัน และลดความหลงลืมข้อมูลสำคัญบางอย่างไป

  • GPS Tracking ที่ช่วยให้รู้ว่าพนักงานของคุณอยู่ที่ไหน

สามารถติดตามตำแหน่งปัจจุบันของพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ และไปยังจุดที่ต้องปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วหรือไม่

  • การส่งรายงานแบบข้อความหรือแบบรูปภาพ พร้อมเก็บข้อมูลไว้ในระบบ

พนักงานสามารถส่งรายงานการทำงานได้ทั้งแบบข้อความ หรือถ่าย/อัปโหลดรูปภาพหน้างานเพื่อรายงานความคืบหน้า โดยระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆได้ตั้งแต่เริ่มใช้ และสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายจากที่เดียว

  • การรับแจ้งเตือนการทำงานของพนักงาน ช่วยให้วางแผนได้เร็วยิ่งขึ้น

เมื่อหัวหน้างาน/ผู้จัดการได้รับข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์ ก็ช่วยให้พวกเขาสามารถวางแผนการทำงาน หรือการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยควบคุมรายจ่ายที่ไม่จำเป็นได้ง่ายมากขึ้น


Flare Dash มุ่งมั่นที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการกับปัญหาความยากลำบากการทำงานที่หลายบริษัทต้องเผชิญ เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน
Comments


bottom of page