top of page

บริหารเวลาอย่างไร ให้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เมื่อเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากันทุกวัน แต่จะจัดการเวลาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เลิกอ้างว่า "ไม่มีเวลา" แล้วมาบริหารเวลาชีวิตของคุณใหม่ให้ดีกว่าเดิมกันดีกว่า


Time Management หรือการบริหารเวลา ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ เพราะการบริหารเวลา เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้การเรียน การทำงาน รวมไปถึงการใช้ชีวิตของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


วิธีจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

  • จัดตารางเวลาและรายการสิ่งที่ต้องทำ

จุดเริ่มต้นของการวางแผน คือเราต้องรู้ก่อนว่าในแต่ละวันเราจะทำอะไรบ้าง การสร้าง To do list เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อเราต้องการบริหารเวลา

ให้ลองคิดดูว่าในวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างและเขียนออกมาเป็นข้อๆ เมื่อเรามองเห็นรายการเหล่านั้นแล้ว จะช่วยให้เราจัดหมวดหมู่สิ่งที่ต้องทำง่ายขึ้น

  • การเรียงลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ

การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ ว่าสิ่งไหนจำเป็นต้องทำก่อนหรือหลัง ช่วยให้คุณจัดการการทำงานและลดโอกาสการเกิดความผิดพลาด หรือลืมสิ่งที่จำเป็นต้องทำ

การเรียงลำดับความสำคัญแบบ Eisenhower Matrix (ไอเซนฮาวร์ แมทริกส์) ก็เป็นแนวคิดที่ดีที่จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญได้ดียิ่งขึ้น

  • จัดการกับสิ่งที่ยากก่อน

เมื่อจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำแล้ว ให้เราเริ่มทำจากสิ่งที่ยากที่สุดก่อน เมื่อเราทำสิ่งนั้นสำเร็จจะทำให้เรามีพลังใจในการทำงานอื่นๆตามไปด้วย

หรือหากเป็นงานที่ยากและต้องใช้เวลา ให้วางแผนเวลาการทำงานนี้ เช่น ต้องทำงานนี้ให้เสร็จถึงตรงไหนในวันนี้ เพื่อให้การทำงานยืดหยุ่นและไม่เครียดมากจนเกินไป

  • แบ่งเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวออกจากกัน

ชีวิตต้อง Work Life Balance ควรแบ่งเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวออกจากกัน การทำงานตลอดเวลาแม้ในวันหยุด ก็ส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจในระยะยาวได้

ดังนั้น การที่เราแบ่งเวลาออกเป็น 2 ส่วนหลักๆนี้ ช่วยให้ชีวิตมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น

  • เมื่อถึงเวลาพัก ให้พักอย่างเต็มที่

เมื่อถึงเวลาพักผ่อน ให้เราพักผ่อนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะกิน นอน หรือทำกิจกรรมต่างๆที่เราชอบ

การพักผ่อนถือเป็นการเยียวยาร่างกายและจิดใจของเราได้ดีที่สุด ผ่อนคลายจากการทำงาน พักสมองจากความเครียดบ้าง เก็บพลังไว้ทำงานในวันต่อๆไป


ประโยชน์จากการบริหารเวลา

  1. ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น เมื่อสามารถจัดลำดับของงานที่ต้องทำในแต่ละวันได้ ทำให้ไม่เกิดงานค้าง และการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  2. ทำให้เราสามารถวางแผนการใช้ชีวิต เมื่อรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างทำให้เราสามารถจัดการเวลาได้ดีกว่าเดิม

  3. มีเวลาว่างมากขึ้น คุณก็สามารถทำกิจกรรมที่ชื่นชอบได้มากขึ้น

  4. สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดีขึ้น ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องงาน หรือลืมนั่นลืมนี่จนไม่ได้ทำสิ่งสำคัญ

  5. ความสัมพันธ์ระหว่างคนรัก เพื่อน และครอบครัวดีขึ้น เนื่องจากมีเวลาให้กันมากยิ่งขึ้นขอบคุณภาพประกอบจาก : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


Comments


bottom of page