top of page

บันทึกเวลาด้วย Flare Dash ช่วยลดภาระการทำงานอะไรได้บ้าง?

หากคุณกำลังมองหา Solution ให้การลดเวลาทำงานเอกสารบันทึกเวลาทำงานของพนักงานในองค์กร ให้ Flare Dash ช่วยจัดการงานของคุณให้ง่ายขึ้นและลดระเวลาทำงานลง

ปัญหาการทำงานที่มักทำให้ HR ปวดหัว คือ การจัดการกับเอกสารการทำงานของพนักงาน ซึ่งกระบวนการนี้มักใช้เวลาค่อนข้างนาน


แล้ว Flare Dash จะช่วยลดภาระการทำงานตรงนี้ได้อย่างไร?


ลดการใช้กระดาษในการบันทึกเวลาทำงาน

แน่นอนว่าหากบริษัทยังบันทึกเวลาทำงานด้วยใบงาน ก็จะต้องมีปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร และการใช้กระดาษในปริมาณที่มาก ก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายภายในองค์กรณ์เช่นกัน

Flare Dash สามารถช่วยลดการใช้กระดาษลงได้ ด้วยการบันทึกข้อมูลการทำงานในรูปแบบดิจทัล รวมถึงมีวิธีการใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน


ลดการจัดเก็บเอกสารของพนักงาน

Flare Dash ช่วยลดการจัดเก็บเอกสารของพนักงานลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารบันทึกเวลาทำงานของพนักงานสำหรับองค์กรณ์ที่ยังใช้การลงเวลาบนเอกสาร

ซึ่งตัวแอปพลิเคชัน Flare Dash สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลบันทึกเวลาทำงานไว้บนระบบคลาวด์ และไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร


ลดเวลาในการกรอกข้อมูลลงในไฟล์งานหรือระบบ

สำหรับการบันทึกเวลาทำงานด้วยกระดาษ เมื่อถึงสิ้นเดือน HR อาจจะต้องหัวหมุนกับการรวบรวมเอกสาร และการกรอกข้อมมูลการทำงานลงในระบบ

แต่ Flare Dash สามารถเก็บข้อมูลบันทึกการทำงาน รวมถึงสามารถดึงรายงานการบันทึกเวลาของพนักงานออกมาเป็นไฟล์ CSV หรือ Excel โดยไม่ต้องนั่งคีย์ข้อมูลเข้าระบบอีกต่อไป


ลดความคลาดเคลื่อนและผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล


แค่งานเอกสารและการกรอกข้อมูลก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้ว แต่การต้องมาแกะลายมือของพนักงานแต่ละคน ก็ยิ่งใช้เวลาทำงานมากขึ้นกว่าเดิม

โดยหากบันทึกเวลาทำงานและรายงานการทำงานด้วยแอปพลิเคชัน ก็จะช่วยลดความผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนของข้อมูลลงไปได้มาก เพราะพนักงานไม่ได้บันทึกด้วยลายมือของตน


ลดจำนวน OT ของพนักงานที่มากเกินจริง

หากเป็นการบันทึกในรูปแบบของใบงาน พนักงานสามารถปลอมแปลงข้อมูลได้ง่าย และ HR เองก็ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้ยาก

Flare Dash จึงออกแบบมาให้ป้องกันการบันทึกมูลที่ผิดพลาด ด้วยการบันทึกเวลาแบบเรียลไทม์ พร้อมคำนวณชั่วทำงานและ OT ให้แบบอัตโนมัติ


ลดการจ่ายค่าเดินทางและค่าน้ำมันที่มีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง

จากการคำนวณค่าน้ำมันที่มาจากข้อมูลเลขไมล์ต้นและจบ ซึ่งพนักงานอาจกรอกข้อมูลเท็จ เพื่อเบิกจ่ายค่าน้ำมันมากกว่าความเป็นจริง ทำให้บริษัทต้องจ่ายเงินในส่วนนี้เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น Flare Dash จึงมี GPS Tracking เพื่อช่วยให้ HR ตรวจสอบและเปรียบเทียบระยะทางจากการเดินทางทั้งเลขไมล์และ GPS ว่าสอดคล้องกันหรือไม่


Flare Dash ช่วยลดเวลาทำงานของคุณรวมทั้งลดปัญหาต่างๆ ที่มาจากการบันทึกเวลาในรูปแบบเดิม เช่น ใบงาน ลงได้ พร้อมช่วยจัดเก็บข้อมูล และให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการทำจ่ายเงินเดือนของพนักงานในทุกๆเดือนได้อีกด้วยภาพประกอบจาก : Freepick
 

ปลี่ยนการทำงานแบบเดิม สู่การบันทึกเวลาทำงานแบบใหม่ด้วย

แอปพลิเคชัน Flare Dash
Comments


bottom of page