top of page

ประสบการณ์การใช้งานจากบริษัท Borneo Technical (Thailand) Limited

บทสัมภาษณ์จากลูกค้า Flare Dash ที่ใช้งานกับพนักงานในองค์กร เพื่อการบริหารจัดการบันทึกเวลาและรายงานการทำงานของพนักงานให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


บริษัท:Borneo Technical (Thailand) Limited

ประเภทธุรกิจ:ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าอุปกรณ์ยานยนต์

กลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย: พนักงานขายนอกสถานที่ (Sales Representative)

ปัญหาก่อนเริ่มใช้งาน:

  • รายงานการขายในแต่ละเดือนเกิดความล่าช้าและผิดพลาด เนื่องจากต้องมาสรุปลงกระดาษ

  • ไม่ทราบข้อมูลเส้นทางที่แน่ชัด ในการไปพบลูกค้าในแต่ละครั้ง และไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางย้อนหลังได้

  • ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รับรายงานการพบลูกค้าตามเวลาจริงของพนักงานขายในแต่ละวัน

ผลลัพธ์หลังจากใช้งาน:

  • เช็คข้อมูลการบันทึกเวลาได้ง่ายขึ้น และส่งตรงถึงผู้บังคับบัญชาแบบเรียลไทม์

  • ประหยัดเวลาในการตรวจสอบรายงานการขาย

  • ป้องกันการสูญหาย และเรียกดูรายงานการขายย้อนหลังได้

  • ช่วยให้ตรวจสอบเส้นทางในการไปพบลูกค้าแต่ละที่ได้อย่างชัดเจน

  • ผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที

  • ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขายได้

 

สำหรับในส่วนของบทความนี้ พวกเรามีความยินดีอย่างมากที่ คุณเบญจมาศ อิ่มมาก (ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล) จาก บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตัดสินใจร่วมกับทางองค์กรใช้บริการ Flare Dash ของเราอย่างต่อเนื่อง และได้มีการแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันของเรา

ภาพประกอบจาก : www.borneothai.com

คำถามจาก Flare Dash :

อธิบายเกี่ยวกับบริษัทของคุณ เช่น รูปแบบธุรกิจ หรือ ฯลฯ (โดยย่อ)


คุณเบญจมาศ : บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ประเภทธุรกิจ : เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ แห่งประเทศไทย ดำเนินกิจการในประเทศไทยมาอย่างยาวนานมากกว่า 160 ปี

คำถามจาก Flare Dash :

ปัจจุบันคุณมีการใช้ Flare Dash เพื่อจัดการอะไร? เช่น รายละเอียดของรีพอร์ตงาน, ข้อมูลการเข้าออกงาน หรือ ฯลฯ


คุณเบญจมาศ :

ในส่วนของการใช้งานของทางองค์กร จะมุ่งเน้นไปที่การใช้งานสำหรับการบริหารจัดการพนักงานขายโดยเฉพาะ เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการขายของพนักงานขายเป็นหลัก ซึ่งทาง Flare Dash สามารถบริหารจัดการ ให้ข้อมูลที่ออกมานั้นสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรได้

คำถามจาก Flare Dash : Flare Dash ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นหรือไม่ อย่างไร?


คุณเบญจมาศ :

ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากทางผู้บังคับบัญชาจะได้รับรายงานการขายของพนักงานแบบ real time ซึ่งช่วยทำให้แก้ไขปัญหาในการตรวจสอบว่ารายงานการขายของพนักงานได้ว่าจริงเท็จอย่างไร หรือหากมีปัญหาก็สามารถที่จะช่วยให้คำแนะนำต่างๆกับทางพนักงานขาย ได้อย่างทันท่วงที


คำถามจาก Flare Dash :

Flare Dash ช่วยลดปัญหาอะไรภายในองค์กรหรือแผนกที่ใช้งานอยู่ได้บ้าง?


คุณเบญจมาศ :

ช่วยลดปัญหาในการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน เกี่ยวกับการบริหารงานขาย เช่น รายงานข้อมูลไม่ครบ ลืมเขียนรายละเอียดของงานลงกระดาษ และยังตรวจสอบเส้นทางการเดินทางไปหาลูกค้าของพนักงานในแต่ละวันได้อย่างชัดเจน


คำถามจาก Flare Dash :

คุณได้รับประโยชน์อะไรบ้างตั้งแต่เริ่มใช้งาน Flare Dash?


คุณเบญจมาศ :

ประโยชน์จากการบริหารงานขายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสรุปผลหรือประเมินด้านการขายเพื่อต่อยอดการขายให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นได้


คำถามจาก Flare Dash :

คุณคิดอย่างไรกับการใช้ Analytics (ประเมินพฤติกรรมการขับขี่)?


คุณเบญจมาศ :

เป็นข้อมูลรายงานที่ดีมาก เพราะช่วยในการบริหารความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ รวมถึงรับทราบเส้นทางการปฏิบัติงานของพนักงานขาย ซึ่งนำมาประกอบการพิจารณาในการจัดสรรแบ่งเขตพื้นที่การขายให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

คำถามจาก Flare Dash : บริษัทหรือบุคคลใด ที่คุณอยากแนะนำให้ใช้ Flare Dash?


คุณเบญจมาศ :

อยากแนะนำให้กับทางบริษัทที่มีพนักงานขายจำนวนมาก และบริษัทที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาทางด้านการจัดการพนักงาน เพราะช่วยในเรื่องของการจัดการข้อมูลของพนักงานขาย ได้ดีเป็นอย่างมาก

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน
Commentaires


bottom of page