top of page

ประสบการณ์การใช้งานจริง จากบริษัท Eve Lighting

ประสบการณ์การใช้งานจริงและประโยชน์ที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน Flare Dash ของบริษัท

ชั้นนำ ด้านการจำหน่ายและออกแบบระบบแสงสว่างในประเทศไทย อย่าง Eve Lighting


รูปแบบของพนักงานที่ใช้งาน : พนักงานขับรถขนส่ง พนักงานขายนอกสถานที่ และประจำสถานที่

ผู้ดูแลและจัดการข้อมูลของพนักงาน : General Affair (GA)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน : Application


ปัญหาและข้อกังวลก่อนเริ่มใช้งาน

 • เนื่องจากองค์กรมีพนักงานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งต้องมีการออกไปปฏิบัติงานขายนอกสถานที่ ส่งสินค้าให้กับลูกค้าหลายแห่งต่อวัน รวมไปถึงต้องไปประจำการขายตามจุดขายสินค้าในหลายพื้นที่ จึงทำให้เกิดความยุ่งยาก และเกิดปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงาน ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานได้จริง ปัญหาที่มักจะพบเจออยู่บ่อยครั้งคือ ความล่าช้าของการรายงานข้อมูลผ่านเอกสาร ความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล รวมไปถึงข้อมูลสถานที่เข้าพบและส่งของให้ลูกค้า ไม่สามารถตรวจสอบได้

 • นอกจากนี้ปัญหาอีกอย่างที่พบก็คือ การรวมรวบข้อมูลมาคีย์ลงระบบ ซึ่งกว่าจะรวบรวมข้อมูลจากพนักงานได้ครบ ก็ค่อนข้างใช้เวลานาน และบางครั้งพนักงานมีการลืมกรอกรายงานของแต่ละวัน ทำให้ข้อมูลที่ได้รับนั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ลักษณะการใช้งานของพนักงาน

 1. พนักงานขับรถขนส่ง : บันทึกเวลาการทำงานเมื่อต้องเข้ารับสินค้าที่คลังสินค้า และนำสินค้าไปส่งลูกค้าตามที่ได้มีการวางแผนไว้จนกว่าจะจบงานในวันนั้นๆ เพื่อตรวจสอบเวลาและสถานที่ในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้

 2. พนักงานขับรถส่งเอกสาร : บันทึกเวลาทำงานเมื่อต้องออกไปวางบิลและจัดส่งเอกสารให้กับลูกค้าตามที่ได้มีการวางแผนไว้จนกว่าจะจบงานในวันนั้นๆ เพื่อตรวจสอบเวลาและสถานที่ ในการดำเนินงานด้านเอกสารให้กับลูกค้าได้

 3. พนักงานขายปฏิบัติงานนอกสถานที่ : บันทึกเวลาการทำงานเมื่อมีการออกไปพบลูกค้าในแต่ละบริษัท และบันทึกรายงานการทำงาน

 4. พนักงานขายปฏิบัติงานประจำพื้นที่ : บันทึกเวลาการทำงานเมื่อมีการไปปฏิบัติงานขาย ณ จุดประจำการขาย ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า อีเว้นท์ บูธต่างๆ


ฟังก์ชันของ Flare Dash ที่เลือกใช้งาน

​พนักงานขนส่ง

​พนักงานจัดส่งเอกสาร

1. บันทึกเวลาเข้า - ออก พร้อมคำนวณชั่วโมงทำงานอัตโนมัติ

2. ตรวจสอบเส้นการจัดส่งสินค้า

3.สร้างรายงานการทำงาน เพื่อให้พนักงานตอบกลับข้อมูลการทำงาน

1. บันทึกเวลาเข้า - ออก พร้อมคำนวณชั่วโมงทำงานอัตโนมัติ

2. ตรวจสอบเส้นการจัดส่งเอกสารให้กับลูกค้า

3.สร้างรายงานการทำงาน เพื่อให้พนักงานตอบกลับข้อมูลการทำงาน

ผลลัพธ์หลังจากใช้งาน Flare Dash

 • ช่วยเพิ่มความสะดวกสำหรับพนักงานขับรถขนส่งและพนักงานจัดส่งเอกสาร ในการบันทึกการทำงานได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือของตนเอง

 • ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบข้อมูลบันทึกเวลาทำงานและรายงานการทำงานได้ทันที ไม่ต้องรอพนักงานเข้ามารายงานที่สำนักงาน ลดขั้นตอนการรอเขียนรายงานทั้งสัปดาห์หรือต้องรอให้ถึงสิ้นเดือน

 • สามารถตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละวัน/แต่ละรอบงานได้ และสะดวกในการตรวจสอบและค้นหาข้อมูลย้อนหลัง

​พนักงานขายนอกสถานที่

​พนักงานประจำสถานที่

​1. บันทึกเวลาเข้า - ออก พร้อมคำนวณชั่วโมงทำงานอัตโนมัติ

2. ตรวจสอบเส้นทางการเข้าพบลูกค้าในแต่ละวัน

3.สร้างรายงานการทำงาน เพื่อให้พนักงานตอบกลับข้อมูลการทำงาน

1. บันทึกเวลาเข้า - ออก พร้อมคำนวณชั่วโมงทำงานอัตโนมัติ

2. ตรวจสอบสถานที่การปฏิบัติงานขาย

3.สร้างรายงานการทำงาน เพื่อให้พนักงานตอบกลับข้อมูลการทำงาน

ผลลัพธ์หลังจากใช้งาน Flare Dash

 • พนักงานขายนอกสถานที่ และพนักงานขายประจำสถานที่ มีความสะดวกในการบันทึกการทำงานได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือของตนเอง

 • ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบข้อมูลบันทึกเวลาทำงานและรายงานการทำงานได้ทันที ไม่ต้องรอพนักงานเข้ามารายงานที่สำนักงาน ลดขั้นตอนการรอเขียนรายงานทั้งสัปดาห์หรือต้องรอให้ถึงสิ้นเดือน

 • สามารถตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละวัน/แต่ละรอบงานได้ และสะดวกในการตรวจสอบและค้นหาข้อมูลย้อนหลังFlare Dash ให้ประโยชน์กับองค์กรในด้านใดบ้าง

 1. ช่วยให้ทราบข้อมูลตำแหน่งปัจจุบัน และสถานที่ที่พนักงานปฏิบัติงาน หรือเดินทางเข้าไปพบลูกค้าในแต่วันหรือแต่ละงานได้

 2. ช่วยลดเวลาในการทำงานและสามารถจัดการกับข้อมูลของพนักงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 3. ช่วยให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเงินเดือน, การเบิกจ่าย, ค่าสวัสดิการ, หรือ ฯลฯ

 4. ช่วยในการวางแผนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านวางแผนการขนส่งสินค้า วางแผนการขาย วางแผนการดำเนินจัดส่งเอกสารของลูกค้า เนื่องจากได้รับข้อมูลบันทึกเวลาและรายงานจากพนักงานได้แบบเรียลไทม์

 5. ช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบรายงานการทำงาน รวมถึงสร้างความไม่โปร่งใสในระหว่างการทำงานของพนักงานมากขึ้น

 6. หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา รับทราบและเข้าใจถึงลักษณะการทำงานภายในทีมของตนเอง


บริษัท Eve Lighting มีความเชื่อถือ และไว้วางใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ Flare Dash เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องของความสะดวกทางด้านบันทึกการทำงาน และรวบรวบข้อมูลรายงานแล้ว


Flare Dash ยังช่วยในด้านการตรวจสอบสถานที่การทำงาน และรีพอร์ตการทำงานได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย


Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


תגובות


bottom of page