top of page

รวมฟังก์ชันเด็ด Flare Dash สัมผัสประสบการณ์บันทึกเวลาทำงานแบบใหม่!

Flare Dash แอปพลิเคชันสำหรับบันทึกเวลาทำงานสำหรับพนักงาน กับฟังก์ชันมากมายที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานในทุกรูปแบบ พร้อมยกระดับองค์กรของคุณสู่โลกอนาคต

Flare Dash เป็นมากกว่าแค่บันทึกเวลาทำงาน ด้วยฟังก์ชันหลายหลายและความยืดหยุ่น ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าได้ตามรูปแบบการใช้งานของพนักงานที่หลากหลายภายในองค์กรเดียวกัน


แยกรูปแบบการคำนวณเวลาและ OT ได้ตามที่ต้องการ

เมื่อในองค์กรมีพนักงานมากกว่า 1 ตำแหน่ง และมีตารางการทำงาน วันหยุด หรือการคำนวณชั่วโมง OT ที่แตกต่างกัน ดังนั้น Flare Dash จึงมีฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถแยกตารางเวลาทำงาน พร้อมทั้งการคำนวณชั่วโมง OT ได้ตามต้องการ รวมไปถึงวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วย


สร้างรายงานเพื่อบันทึกการทำงานได้ไม่จำกัด

นอกจากเวลาเข้า-ออกงานแล้ว การบันทึกข้อมูลรายงานการทำงานต่างๆ ก็จำเป็นไม่แพ้กัน Flare Dash ให้คุณสามารถตั้งค่าคำถามสำหรับรายงาน ได้ทั้งรูปแบบช่องกรอกข้อความ และแบบตัวเลือก พร้อมทั้งยังสามารถจัดกลุ่มรายงาน ให้พนักงานเลือกตอบได้ตามงานที่ทำในวันนั้นๆ หรือแบ่งชุดคำถามตามรูปแบบของพนักงานก็ได้เช่นกัน


จัดกลุ่มของพนักงานเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ

Flare Dash ให้คุณสามารถจัดกลุ่มของพนักงานได้ตามที่ต้องการ เพื่อให้ง่ายต่ผอการค้นหาข้อมูล และยังสามารถแบ่งกลุ่มของแอดมินหรือหัวหน้า ให้ดูแลเฉพาะกลุ่มของพนักงานในสังกัดได้


ส่งแจ้งเตือนการทำงานไปยังแอปพลิเคชันสำหรับแอดมิน

เมื่อพนักงานมีการบันทึกเวลาทำงานและรายงาน Flare Dash สามารถส่งแจ้งเตือนการทำงาน ไปยังแอปสำหรับแอดมิน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน, ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร ก็สามารถเลือกรับแจ้งเตือนการทำงานของพนักงานได้ ทั้งยังสามารถอนุมัติคำขอและแก้ไขข้อมูลต่างๆให้พนักงานได้ภายในแอปพลิเคชันนี้


ติดตามเส้นทางและตรวจสอบตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์

มากกว่าแค่บันทึกเวลาทำงาน Flare Dash สามารถติดตามเส้นทางการเดินทาง และสามารถตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามและตรวจสอบการเดินทางของพนักงานได้ตลอดเวลาทำงาน นอกจากนี้ยังระบบยังช่วยคำนวณระยะทางการเดินทางให้แบบอัตโนมัติ


วิเคราะห์การขับขี่และประเมินจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ฟังก์ชันพิเศษที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร กับฟังก์ชัน Analytics ที่ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงาน ระบุจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งให้คะแนนการขับของพนักงานในแต่ละทริป


ด้วยฟังก์ชันต่างๆ ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับพนักงานหลากหลายรูปแบบ Flare Dash จึงแอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงาน ที่ช่วยให้คุณจัดการการทำงานของพนักงานได้ง่ายขึ้น

 

เปลี่ยนการทำงานแบบเดิม สู่การบันทึกเวลาทำงานแบบใหม่ด้วย

แอปพลิเคชัน Flare Dashbottom of page