top of page

รวมองค์ประกอบ สำหรับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในองค์กร

เชื่อว่าสำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กรนั้น การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากอีกอย่างเช่นกัน


ซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าองค์ประกอบ สำหรับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในองค์กร ควรเป็นอย่างไร


การสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร คืออะไร

  • การสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร คือการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน เป็นพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ตอบโต้ระหว่าง บุคคล เพื่อความรู้จักกัน เพื่อให้ได้ซึ่งความรักใคร่ ความเข้าใจอันดีต่อกัน


ปัจจัยสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร

  • สำหรับการสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กรนั้น ย่อมมีองค์ประกอบ หรือเรียกว่าปัจจัยสำคัญในการทำร่วมกัน ถึงจะออกมาประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งปัจจัยมีประกอบด้วย ดังนี้

1. ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)


  • คนหรือมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร เพราะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้เริ่มจากตัวบุคคลก่อนนั่นเอง หากมีการสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กรที่ดีแล้ว จะส่งผลให้งานหรือผลลัพธ์นั้นออกมีมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2. การสื่อสาร (Communication)

  • แน่นอนว่าการสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร ย่อมใช้การสื่อสารเป็นตัวช่วยหลัก เพื่อให้สามารถเข้าใจจุดประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายที่ตรงกัน ซึ่งการสื่อสารก็จะช่วยก่อก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง

3. ทัศนคติ (Attitude)


  • อีกเรื่องหนึ่งที่ส่งผลต่อการสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร แน่นอนว่าหากคนในองค์กรมีทัศนคติลบ ไม่คิดจะพัฒนาการทำงาน หรือทักษะร่วมกันกับผู้อื่น ก็จะทำให้องค์กรไม่สามารถสร้างสร้างสัมพันธภาพที่ดีกได้ และยังส่งผลให้การทำงานมีอุปสรรค และอาจจะส่งผลทำให้งานไม่สำเร็จลุล่วงอีกด้วย ดังนั้นทัศนคติที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกัน

4. สภาพแวดล้อมในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร (Working Environmental & Organization Culture)

  • สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กร ก็มีส่วนช่วยให้องค์กรสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันได้ แถมยังช่วยลดความตึงเครียดในการทำงาน รวมถึงยังส่งผลให้การทำงานร่วมกันมีแบบแผนและเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

5. การเคารพและเชื่อถือซึ่งกันและกัน (Respect)

  • การเคารพและเชื่อถือซึ่งกันและกัน จะทำให้เราได้รับการให้เกียรติจากผู้อื่น รวมถึงหากมีการประชุมหรือหาข้อตกลงร่วมกัน หากเรายอมรับฟังข้อคิดเห็นของกันและภายในทีม หรือภายในองค์กรแล้ว ยิ่งจะทำให้หาข้อสรุป รวมถึงหาวิธีการให้การแก้ปัญหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง บอกเลยว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

6. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)


  • สำหรับปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ก็สำคัญไม่แพ้ข้ออื่นๆเลยก็คือ การทำงานร่วมกันเป็นทีมนั่นเอง องค์กรควรใส่ใจและฝึกการทำงานเป็นระบบทีมจนกลายเป็นวิถีปกติ เพราะระบบการทำงานเป็นทีมนี่แหละที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างมนุษยสัมพันธ์


และนี่ก็คือคือองค์ประกอบ สำหรับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในองค์กรที่เรานำมาแบ่งปันกัน เพื่อให้หลายๆองค์กรสร้างสัมพันธ์และทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น


ขอบคุณภาพประกอบ : Freepick

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 30 วัน
Comments


bottom of page