top of page

วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร และเราจะอยู่ร่วมกับมันได้อย่างไร

สำหรับการทำงานร่วมกันในบริษัท หรือในองค์กรนั้น ทุกคนคงรู้ดีกว่าวัฒนธรรมองค์กร ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันในองค์กรได้อย่างราบรื่นซึ่งสำหรับบทความนี้เราจะพาไปดูกันว่า คำว่า"วัฒนธรรมองค์กร"คืออะไร และเราจะอยู่ร่วมหรือใช้ประโยชน์กับคำนี้ได้อย่างไร


วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร?

  • วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) หมายถึง ความเชื่อที่ทุกๆคนในบริษัทมีร่วมกัน หรือเรียกอีกอย่างว่าค่านิยมร่วมนั่นเอง ซึ่งมีทั้งแบบที่ตั้งใจปฏิบัติ และไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติ ซึ่งคนส่วนใหญ่ในองค์กร หรือบริษัทร่วมมือกันปฏิบัติจนกลายเป็นธรรมเนียมสำหรับองค์กรนั้นๆ ซึ่งก่อให้เกิดการหล่อหลอมพฤติกรรมทั้งคนใหม่และคนเก่าให้รวมไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งถ้าวัฒนธรรมปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับองค์กร ก็จะช่วยให้ส่งผลดีต่อองค์กรเป็นอย่างมากวัฒนธรรมองค์กรมีกี่ประเภท?

  • วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ตามหลักของ Richard L. Daft (นักทฤษฎี ชาวอเมริกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร) ได้จัดรูปแบบของวัฒนธรรมองค์กรไว้ 4 ประเภท คือ

  1. วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture) โดยมุ่งเน้นไปที่ ความเอื้ออาทร, ความร่วมมือ, รักษาข้อตกลง, ความเป็นธรรม เป็นต้น

  2. วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adaptability Culture) โดยมุ่งเน้นไปที่ การทดลอง, ความอิสระ, ความกล้าได้กล้าเสีย เป็นต้น

  3. วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) โดยมุ่งเน้นไปที่ ความเป็นทางการ, ความมีเหตุและผล, ความเป็นระเบียบ, ความเคารพ เป็นต้น

  4. วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสำเร็จ (Achievement Culture) โดยมุ่งเน้นไปที่ ความสมบูรณ์แบบ, การแข่งขัน, ความเฉลียวฉลาด เป็นต้น

เราจะปรับตัวกับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร?

  • ในการอยู่ร่วมกันกับคนในองค์กรนั้น การปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ต้องมองว่า องค์กรของตนต้องการให้ทิศทางของนโยบายบริษัทอยู่ในลักษณะแบบไหน เช่น หากองค์กรต้องการความยั่งยืนและมองว่าการประณีประนอมเป็นสิ่งสำคัญ อาจจะต้องมุ่งเน้นด้านการสร้างวัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture) หรือหากองค์กรมุ่งเน้นด้านการลงทุนใหม่ หรือกำลังวางแผนงานใหม่ โดยต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนของพนักงานเป็นหลัก อาจจะต้องสร้างวัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adaptability Culture) เป็นต้นนั่นเอง

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับความหมายและข้อมูลของคำว่า "วัฒนธรรมองค์กร" ที่เรานำมาฝากกันหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์และลองนำไปปรับใช้ร่วมกับองค์กรหรือบริษัทได้


ขอบคุณภาพประกอบ : Freepick

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วันComments


bottom of page