top of page

วิธีสร้าง Working Environment เติมบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำนั้น มีความสำคัญและจำเป็นในการทำงานมากกว่าที่คิด ในปัจจุบันเราอาจจะพบว่าบริษัทที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานนั้น ก็มักจะเกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีตามไปด้วย

หากเราเป็นพนักงานคนหนึ่ง เราอยากจะทำงานภายในองค์กรแบบไหน? เมื่อเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในที่ทำงาน 1 ใน 3 ส่วนต่อวัน การทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อพนักงานเป็นอย่างมาก แต่สภาพแวดล้อมที่ดีนั้นจะสร้างได้อย่างไร?


สถานที่ทำงานต้องส่งเสริมการทำงาน

อันดับหนึ่งที่ต้องดูแล คือด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน จะต้องส่งเสริมและซัพพอร์ตการทำงานของพนักงานให้สามารถทำงานได้ง่ายและสะดวก

 • ควรมีพื้นที่ในการทำงานสำหรับพนักงานแต่ละคน เช่น โต๊ะ ชั้นเก็บของ ล็อกเกอร์ ที่ให้พนักงานสามารถจัดสรพื้นที่การทำงานของตนได้ มีอุปกรณ์ในสำนักงานครบครัน และพร้อมใช้งาน

 • มีพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่พักผ่อนให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ Relax หรือทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันได้ในพื้นที่นั้น

 • มีแสงสว่าง และทรัพยากรที่เพียงพอต่อการใช้งาน


ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร

เมื่อต้องอยู่ร่วมกันในสังคมที่ทำงาน แน่นอนว่าการสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการสื่อสารภายในที่ดี จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น

 • สนับสนุนกิจกรรมและส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กร ให้พนักงานได้ทำความรู้จักกัน หรือมีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

 • จัดการการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ง่าย และไม่ซับซ้อน เพื่อให้พนักงานสามารถดำเนินการต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

 • ไม่สนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่ดี พร้อมมีการตักเตือนหากพบว่าพนักงานกระทำผิด พร้อมหาวิธีป้องกันและแก้ไข


เปิดโอกาสให้พนักงานเติบโต และเล็งเห็นถึงคุณค่าของพนักงาน

พนักงานแต่ละคนมีความสามารถในการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นองค์กรจึงไม่ควรมองข้ามในจุดนี้ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้เติบโต รวมถึงพัฒนาทักษะเพื่อให้พนักงานทุ่มเทให้กับงานได้ทำอย่างเต็มที่

 • ติดตามการทำงานของพนักงานจากผลงานที่ทำ ไม่ใช่ที่จำนวนชั่วโมงทำงาน หากพนักงานคนไหนมีผลงานที่ดี ก็พร้อมที่จะผลักดันและสนับสนุน

 • รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และพร้อมดำเนินการหากพบปัญหาต่างๆ

 • ให้รางวัลพนักงานตามความเหมาะสม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงานในการทำงาน


สุขภาพจิตของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญ

เมื่อพนักงานเกิดความเครียดในการทำงาน หรืออยู่ในสภวะแวดล้อมที่ไม่ดีในที่ทำงาน อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของพนักงานได้ในอนาคต องค์กรจึงควรใส่ใจกับปัญหานี้ให้มากขึ้น

 • ให้ความสำคัญกับ Work-Life Balance การทำงานต้องไม่กินเวลาชีวิตของพนักงานมากเกินไป

 • ให้สิทธิ์ในการลาพักร้อนกับพนักงาน โดยไม่มีข้อเงื่อนไข เพราะเป็นสวัสดิการที่พนักงานควรจะได้รับ

 • หาวิธีรับมือเมื่อพนักงานต้องเผชิญกับปัญหาที่ส่งผลกระทบในการทำงาน

สภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานและการทำงานนั้นมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรควรให้ความสำคัญกับ Working Environment เพื่อให้องค์กรได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภาพประกอบ : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน
Kommentare


bottom of page