top of page

สร้างวิธีคิดแบบ Growth Mindset ทำให้คุณสามารถโตได้ไกลมากขึ้น

ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ เพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิด Mindset จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต หากคุณมีทัศนะคติและความคิดที่ดี ก็จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น


Growth Mindset คืออะไร?

Mindset คือ ความคิดหรือทัศนะคติของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปัจเจกและมีหลากหลายรูปแบบ Growth Mindset ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของMindset

Growth Mindset เป็นแนวคิดที่ว่า "ทุกคนสามารถพัฒนาและเติบโตได้" เชื่อว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีความคิดที่จะพัฒนาตนเอง ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค และค้นหาศักยภาพใหม่ๆของตนเองอยู่เสมอ


Growth Mindset สร้างได้อย่างไร

  • เริ่มต้นจากการรู้จักและมองเห็นคุณค่าในตัวเอง

แรกเริ่มเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าตอนนี้เรามี Mindset แบบไหน เมื่อเราเข้าใจตัวเองเราจะสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงความคิดได้ และการที่เรามองเห็นคุณค่ารวมถึงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนั้น จะเป็นแรงพลักดันให้เราเติบโตขึ้นได้

  • ปรับเปลี่ยนความคิด

เปลี่ยนแปลงความคิดจากคำพูดกับตนเอง (Self-Talk) เพื่อให้กำลังใจและสร้างพลังให้กับตนเอง เช่น "อย่ากลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ" "เรื่องนี้อาจจะยาก แต่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้" "ความผิดพลาด ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น"

  • รู้จักวางแผนและชื่นชมตัวเอง

การจัดลำดับความสำคัญและไปให้ถึงจุดหมายที่หวังไว้ ช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมในการเติบโตได้ง่ายขึ้น และค้นหาวิธีการในการพลักดันตัวเองไปถึงจุดนั้นให้ได้ เมื่อทำได้สำเร็จตามเป้าหมาย อย่าลังที่จะชมหรือให้รางวัลตัวเอง

  • อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง

ความรู้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด หมั่นค้นคว้าหาความรู้ในสิ่งต่างๆรอบตัวหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเอง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น หรือหากรู้ว่าเราขาดทักษะในด้านใด ก็ศึกษาด้านนั้นเพิ่ม เมื่อเรามีความรู้ ก็จะสามารถนำไปต่อยอดสิ่งต่างๆได้

  • ใช้เหตุผลมากขึ้นและเปิดใจรับฟังผู้อื่น

เมื่อเราฟังเสียงของตัวเองแล้ว ก็อย่าลืมที่จะฟังเสียงของผู้อื่นด้วย การรับฟังผู้อื่นด้วยเหตุผลหรือปรึกษาหารือกับผู้มีประสบการณ์ บางครั้งเราอาจจะได้ข้อมูลดีๆกลับมาคิดไตร่ตรอง และนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของตนเองได้


เมื่อคุณมี Growth Mindset ที่ดี คุณก็จะสามารถเติบโตได้ในทุกๆด้าน การพัฒนาตนเองในทิศทางที่ถูกต้อง จะเป็นแรงผลักดันให้เราทำให้สิ่งที่ดีภาพประกอบจาก : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน

Comments


bottom of page