top of page

เริ่มแล้ว! ตัดแต้มใบขับขี่ มีหลักเกณฑ์การประเมินอย่างไรบ้าง?

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศเริ่มใช้การตัดคะแนนใบขับขี่ กรณีผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ความประพฤติที่กำหนด ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ม.ค. 2566 เพื่อสร้างวินัยการขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สำนักงานตำรวจแแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กำหนดเกณฑ์ในการตัดคะแนนใบขับขี่ หากพบว่าผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยก็จะถูดตัดแต้ม รวมไปถึงการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เลยทีเดียว


เกณฑ์การตัดคะแนน

ผู้ใช้รถจะมีคะแนนขับขี่เริ่มต้นอยู่ที่ 12 คะแนน เรามาดูกันว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เข้าข่ายการประพฤติที่ต้องถูกตัดแต้มใบขับขี่ และจะถูกตัดกี่คะแนน

ตัด 1 คะแนน

หากพบพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 • ใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่

 • ไม่สวมหมวกนิรภัย

 • ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย

 • ขับรถเร็วเกินกำหนด

 • ขับขี่บนทางเท้า

 • ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย

 • ไม่หลบรถฉุกเฉิน

 • ขับรถโดยประมาท หรือน่าหวาดเสียว

 • ไม่ติดป้ายภาษี

 • ขับรถแบบไม่มีป้ายทะเบียน หรือมีการดัดแปลง ปิดบัง

ตัด 2 คะแนน

 • ขับรถย้อนศร

 • ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

 • ขับรถระหว่างโดนพักใช้ หรือเพิกถอนใบขับขี่

ตัด 3 คะแนน

 • ขับรถผิดวิสัยของคนขับรถปกติ

 • ขับชนแล้วหรือ

 • ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ

ตัด 4 คะแนน

 • ขับรถในขณะเสพยาเสพติด

 • เมาแล้วขับ

 • ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

 • แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตัด 1 คะแนนเมื่อค้างชำระใบสั่ง

กรณีไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง ค้างชำระ 1 ใบ ตัด 1 คะแนน กรณีถูกออกใบสั่งเมื่อทำผิดวินัยจราจร


ข้อกำหนดอื่นๆ


 • การสั่งพักใบอนุญาตขับขี่

กรณีหากผู้ขับขี่ถูกตัดแต้มพฤติกรรมการขับจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกพักใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถทุกระเภทเป็นเวลา 90 วัน กรณีฝ่าฝีนขับรถระหว่างถูกพักใช้ใบขับขี่มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

และหากถูกพักใบขับขี่ครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี ซึ่งอาจทำให้ถูกพักใบอนุญาตขับขี่มากกว่า 90 วัน และหากถูกพักเป็นครั้งที่ 4 อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันที

 • การคืนคะแนนการขับขี่

คะแนนที่ถูกตัดไปจะถูกคืนให้เมื่อครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด แต่จะมีกรณีที่ได้คะแนนคืนไม่ครบทั้ง 12 คะแนน คือ กรณีถูกตัดแต้มจนเหลือ 0 คะแนน ซึ่งเมื่อพ้นระยะกำหนดในการพักใบขับขี่แต้มจะถูกคืนมาเพียง 8 คะแนน แต่หากขอเข้ารับการอบรมจากกรมขนส่งทางบก และผ่านตามเกณฑ์ ก็จะได้รับคืนทั้งหมด 12 คะแนน


ช่องทางในการตรวจสอบคะแนน

 • ผ่านเว็บไซต์ E-Ticket PTM สามารถตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ จ่ายค่าปรับ ตรวจสอบคะแนนความประพฤติ และตรวจสอบสถานะใบขับขี่

 • ผ่านแอปพลิเคชันขับดี (KHUB DEE)

เมื่อมีข้อกำหนดและบทลงโทษสำหรับผู้ขับขี่แบบนี้แล้ว ดังนั้น ผู้ขับขี่ควรระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นภาพประกอบ : Freepick
 

วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานด้วย Analytics จาก Flare Dash แอปพลิเคชันที่ช่วยประเมินการขับขี่และให้คะแนนผู้ขับ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับองค์กรของคุณ


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน
Commentaires


bottom of page