top of page

โครงสร้างองค์กร คืออะไร? และมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน

คำว่าโครงสร้างองค์กร ถือเป็นคำหลักๆ ที่ได้ยินกัน ซึ่งจริงๆแล้วคำๆนี้ก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งขององค์กรเช่นกันสำหรับวันนี้เราจะพาไปรู้จักความหมายของคำๆนี้ให้มากขึ้น รวมถึงดูว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้าง


โครงสร้างองค์กร คืออะไร?

  • โครงสร้างองค์กร คือ ระบบในการการติดต่อสื่อสาร และอำนาจบังคับบัญชาที่เชื่อมต่อคน และกลุ่มคนเข้าด้วยกัน เพื่อทำงานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งหากไม่มีโครงสร้างองค์กรที่ดีอาจจะทำให้องค์กรมีการสื่อสารที่ผิดพลาด รวมถึงยังทำให้การทำงานร่วมกันอาจจะได้ผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีการวางแผนและเป้าหมายที่ไปในทิศทางเดียวกันนั่นเอง บอกเลยว่ามีแต่ผลเสียกับเสียและต้องมาตามแก้ไขกันทีหลังกันจนเหนื่อยแน่นอน


องค์ประกอบหลักของโครงสร้างองค์กรที่ดี ควรประกอบไปด้วย

  1. การจัดกลุ่มพนักงานในแผนกต่างๆ : ควรมีการจัดกลุ่มพนักงานในแต่ละฝ่าย และค่อยรวมฝ่ายต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อให้การทำงานร่วมกันของพนักงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร

  2. การออกแบบระบบสื่อสาร : ควรมีการออกแบบและสร้างระบบการประสานงานร่วมกันภายในองค์ เพื่อให้การสื่อสารกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  3. การกำหนดสายการบังคับบัญชา : ควรมีการกำหนดสายการบังคับบัญชาในองค์กร ระดับตำแหน่ง และขนาดของการควบคุมของแผนกต่างๆให้ชัดเจน เพื่อการจัดการและวางแผนการทำงานที่ดี


โครงสร้างองค์กร มีความสำคัญอย่างไร?

  • โครงสร้างองค์กร ถือเป็นปัจจัยสำคัญมากในการบริหารจัดการองค์กร โดยการทำงานร่วมกันในองค์กรจะส่งผลให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กร หรือตามเหตุผลที่องค์กรจ่ายค่าตอบแทนให้ โดยกระบวนการทำงานประจำวันนั้นมีระยะเวลาและปริมาณความพอดีกับตัวงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคล และลักษณะงานก็จะเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมคนเช่นกัน เช่น กระบวนการสื่อสาร กระบวนการตัดสินใจเฉพาะหน้าภายใต้สถานการณ์ต่างๆ กระบวนการประเมินผลงาน การบริหารสายอาชีพ การสันทนาการ เป็นต้น นอกจากนี้โครงสร้างองค์กรจำเป็นที่จะต้องทำการออกแบบโดย ผู้บริหารร่วมกับกรรมการ หรือเจ้าขององค์กร ซึ่งผู้บริหารยังจะสามารถ ใช้การออกแบบโครงสร้างองค์กรมาเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร สร้างคำอธิบายให้กับคนในองค์กรให้ได้เข้าใจในระดับเดียวกันได้นั่นเอง


และนี่ก็คือความหมาย รวมถึงความสำคัญของโครงสร้างองค์กรที่เรานำมาฝากเป็นเกร็ดความรู้กัน ซึ่งหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันไม่มากก็น้อย


ขอบคุณภาพประกอบ : Freepick

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


Comments


bottom of page