top of page

ใช้ชีวิตและทำงานอย่างมีความสุขด้วยหลัก Ikigai

ในปัจจุบันผู้คนต่างก็ใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบ และทำงานอย่างหนักจนเกิดความเครียดได้ง่าย หลักการ Ikigai จึงมีคอนเซปต์ในการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงาน เป็นหลักให้คนทำงานสามารถมีความสุขได้ในทุกๆวัน

แนวคิดแบบ Ikigai คืออะไร?

Ikigai เป็นแนวคิดของญี่ปุ่นที่ให้คุณค่าในการใช้ชีวิต มาจากการรวมคำว่า Iki ที่หมายถึง "ชีวิต" และ Gai หมายถึง "มูลค่า/คุ้มค่า"

แนวคิดของ Ikigai เป็นการชี้ใช้เห็นว่าทุกคนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่แตกต่างกัน และการไปสู่จุดมุ่งหมายในชีวิต ซึ่งอาจจะมาจากความชื่นชอบ พรสวรรค์ การเห็นคุณค่าในตัวเอง และใช้องค์ประกอบเหล่านี้ในการกำหนดเส้นทางในชีวิต

Ikigai เป็นการผสานกันระหว่างวงกลมซ้อนกัน 4 วง ที่แสดงถึง สิ่งที่คุณรัก, สิ่งที่คุณถนัด, สิ่งที่โลกต้องการ และสิ่งที่คุณจ่ายได้ ส่วนจุดตัดของวงกลมจะเป็น Ikigai เฉพาะบุคคล อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ยังสามารถตีความได้ในหลากหลายแง่มุม เช่น งานอดิเรก ความสัมพันธ์ และเป้าหมายส่วนตัว


หลักการในการสร้าง Ikigai มีอะไรบ้าง?

ภาพประกอบ : Japangov (The government of Japan)
  • ค้นหาสิ่งที่คุณรัก

ระบุความชื่นชอบ ความสนใจ และงานอดิเรกที่ทำให้มีความสุข อาจลองตั้งคำถามกับตัวเองว่า กิจกรรมใดที่ทำให้คุณมีความสุข? อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและมีชีวิตชีวา?

  • ค้นหาพรสวรรค์หรือจุดแข็ง

ระบุจุดแข็งและทักษะเฉพาะที่สามารถใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ หรือให้พลังงานด้านบวกได้ อาจลองตั้งคำถามกับตัวเองว่า ปกติแล้วคุณเก่งในเรื่องอะไร? คุณเคยรู้สึกชื่นชมตัวเองเรื่องอะไรในอดีตบ้าง?

  • ค้นหาสิ่งที่โลกต้องการ

พิจารณาความต้องการของผู้อื่นและค้นหมาว่าทักษะของคุณสามารถนำมาใช้ประโยชน์ หรือสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกนี้ได้อย่างไร มีปัญหาหรือความต้องการอะไรบ้างที่คุณอยากจะแก้ไข

  • ระบุสิ่งที่คุณสามารถจ่ายได้

ลองนึกถึงวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนความชื่นชอบหรือทักษะของคุณให้เป็นอาชีพหรือช่องทางสร้างรายได้ อาชีพหรืออุตสาหกรรมใดบ้างที่สอดคล้องกับความสนใจและทักษะของเรา

  • ค้นหาความสมดุลและความกลมกลืน

ค้นหาความสมดุลและความกลมกลืนในทุกๆด้านของชีวิต รวมถึงการสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว การรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และการนำความสุขมาสู่ชีวิต


ประโยชน์ของแนวคิดแบบ Ikigai

  1. มีเป้าหมายและเติมเต็มชีวิตได้มากยิ่งขึ้น ค้นพบความหมายของชีวิต

  2. ความเครียดและความกังวลลดลง

  3. สุขภาพร่างการดีขึ้น

  4. มีความยืดหยุ่นและสามาถปรับตัวได้ดีมากขึ้น

  5. อยู่ร่วมกับผู้อื่นและมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น


ภาพประกอบจาก : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


Comentários


bottom of page