top of page

AI มีบทบาทอย่างไรกับการทำงานของมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบัน

ในปัจจุบันเรามักจะได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่เข้ามามีบทบาทกับมนุษย์ในปัจจุบันมากขึ้นในแง่ต่างๆ และที่สำคัญคือ AI สามารถเข้าช่วยในการทำงานของมนุษย์ให้ง่ายมากยิ่งขึ้น


AI คืออะไร?

AI (Artificial intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ สามารถช่วยเหลือในการทำงานของมนุษย์ได้อย่างหลากหลาย แต่ถึงกระนั้นการใช้ AI มามีส่วนร่วมในการทำงานก็ส่งผลทั้งแง่บวกและลบ

  • ในเชิงบวก AI สามารถเปลี่ยนการทำงานบางอย่างให้เป็นระบบอัตโนมัติ และทำให้งานเหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยให้มนุษย์สามารถทำงานที่ยากและใช้เวลา เช่น การวิเคราะห์ผลข้อมูล การคาดการณ์ หรือการให้คำแนะนำต่างๆ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการทำงานไปมาก นอกจากนี้ AI ยังช่วยทำงานที่ยากเกินความสามารถของมนุษย์ เช่น การตรวจสอบโครงสร้างในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย

  • อย่างไรก็ตาม AI ก็ยังส่งผลในเชิงลบต่อการทำงานในอนาคตของมนุษย์ได้เช่นกัน โดยเมื่อ AI ถูกพัฒนามากขึ้นจนกระทั่งสามารถแทนที่มนุษย์ได้ ซึ่งมีผลต่อการจ้างงานทรัพยากรมนุษย์ อาจทำให้พนักงานหลายร้อย หรือล้านคนต้องตกงาน และนำไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจในอนาคต

AI ช่วยในการทำงานของมนุษย์อย่างไรบ้าง?

ปัญญาประดิษฐ์สามารถนำมาช่วยในการทำงานของมนุษย์ได้อย่างหลากหลายมาก ตัวอย่างเช่น

  • การทำงานในรูปแบบอัตโนมัติ

AI สามารถถูกสร้างให้ทำงานบางอย่างแบบอัตโนมัติ เช่น การป้อนข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคำสั่งรูปแบบต่างๆที่ซับซ้อนได้มากขึ้น ทำให้มนุษย์สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดทำงานอื่นๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

  • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ AI ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของข้อมูล เพิ่มส่วนช่วยในการคาดการณ์หรือตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์มีแนวทางในการทำงานที่ง่ายมากขึ้น ไม่ต้องใช้เวลาประมวลผลที่ยาวนานอีกต่อไป

  • ช่วยในการตัดสินใจ

AI สามารถให้คำแนะนำ หรือการคาดการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ ซึ่งมีผลอย่างมากในการตัดสินใจในแง่ต่างๆที่เกี่ยวกับคำทำงาน เนื่องจากผลลัพท์ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำ

  • การปรับปรุงคุณภาพในการสื่อสาร

AI ช่วยในการสื่อสารของมนุษย์ หลักๆในเรื่องของการแปลภาษาที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น หรือจะเป็นระบบตอบกลับแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถให้ข้อมูลบริการลูกค้าได้อัตโนมัติ และไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา

  • การเพิ่มผลผลิตในการทำงาน

แน่นอนว่าเมื่อ AI สามารถทำงานบางอย่างแทนมนุยย์ได้ ทำให้กระบวนการบางเป็นไปได้ไวขึ้น ทำให้มนุษย์ทำงานได้มากขึ้นและใช้เวลาลดลง

  • ช่วยปฏิบัติงานที่เสี่ยงอันตราย

AI เข้ามาแทนที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลและปฏิบัติงานที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น การตรวจสอบโครงสร้างต่างๆที่เป็นอัตราย และอื่นๆ


โดยรวมแล้ว การใช้ AI มามีส่วนช่วยในการทำงาน สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตในการทำงาน และทำให้มนุษย์มีอิสระในการทำงานในระดับที่สูงขึ้น

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วันComments


bottom of page