top of page

ลดการใช้กระดาษด้วยแอปบันทึกการทำงานสำหรับพนักงานติดตั้ง Solar Cell

Flare Dash แอปที่ช่วยให้พนักงานติดตั้ง Solar Cell สามารถบันทึกการทำงานได้ผ่านสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องใช้เอกสาร และสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขององค์กร


ทำไมต้องใช้ Flare Dash กับพนักงานกลุ่มนี้?

เนื่องจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์เติบโตขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีผู้บริโภคที่มีความใส่ใจกับแหล่งพลังงานสะอาดและยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นด้วย

และเนื่องจากมีการติดตั้งแผง Solar Cell มากยิ่งขึ้น หลายๆบริษัทที่เป็นลูกค้าของเรามักจะมองหาตัวช่วยในการบันทึกข้อมูลการทำงาน สำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางไปติดตั้งแผงวงจร เพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ลดความยุ่งยากในการและเวลาในการจัดเก็บข้อมูลการทำงาน จากเดิมที่พนักงานส่งข้อมูลการทำงานผ่านทางแอปสำหรับการสื่อสารอย่าง LINE หรืออื่นๆ ทำให้รวบรวมข้อมูลได้ยากและไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้นาน

  • ต้องการเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกข้อมูลจากเอกสาร เป็นการบันทึกข้อมูลในระบบที่สามารถค้นหาและจัดการข้อมูลได้ง่าย ที่สำคัญคือการลดภาระงานในการคีย์ข้อมูลปริมาณลงในระบบในทุกๆเดือน

Flare Dash จึงเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้การทำงานของพนักงานง่ายยิ่งขึ้น


ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์สำหรับพนักงานติดตั้ง Solar Cell

Flare Dash มีฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ที่ช่วยให้สามารถจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลการทำงานของพนักงาน ดังนี้

ฟังก์ชัน

ลักษณะการใช้งาน

บันทึกเวลาทำงาน

• บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ได้ตามจำนวนรอบงานที่พนักงานเข้าติดตั้งแผง Solar Cell

• คำนวณชั่วโมงทำงาน รวมถึง OT ได้อัตโนมัติ

การติดตามด้วย GPS

• ปักหมุดจุดที่พนักงานบันทึกเวลาเข้าและออกงาน

• ติดตามเส้นทางการเดินทางจาก GPS บนมือถือ และสามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชันกรอกเลขไมล์ เพื่อให้สามารถคำนวณค่าเดินทางหรือการเบิกจ่ายค่าน้ำมันได้

• ตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบัน สามารถดูได้ว่าพนักงานของคุณอยู่ที่ไหนในตอนนี้

รายงานการทำงาน

• เพิ่มคำถามเพื่อให้พนักงานตอบกลับเป็นรายงานการทำงาน เช่น ชื่อบริษัท/ลูกค้าที่เข้าติดตั้ง หรือรายงานความคืบหน้าของงาน เป็นต้น

• เพิ่มการถ่ายหรือแนบรูปภาพประกอบการทำงานเพื่อเก็บเป็นข้อมูล

รับแจ้งเตือนการทำงานผ่านแอป

• หัวหน้างาน/ผู้จัดการ สามารถรับแจ้งเตือนการทำงาน แก้ไข และตรวจสอบรายงานการทำงานของพนักงานผ่านทางแอป

• สามารถตรวจสอบสถานที่ที่พนักงานเข้าทำงานได้ทันที

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าของเราเลือกใช้ Flare Dash

  1. ลดปริมาณการใช้เอกสารและกระดาษโดยไม่จำเป็น การใช้ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลช่วยลดการทำงานผ่านเอกสารหรือแบบฟอร์มต่างๆลงได้กว่า 50% และมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มากกว่าการเก็บในรูปแบบเอกสาร

  2. ติดตามสถานที่ทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดข้อกังวลว่าพนักงานของคุณจะไปถึงยังสถานที่ที่ได้รับมอบหมายงานจริงๆหรือไม่ นอกจากนี้การติดตามเส้นทางยังช่วยในการประเมินค่าเดินทางและค่าน้ำมันได้อย่างเหมาะสม

  3. ช่วยรวบรวมข้อมูลรายงานการทำงาน ผู้ใช้งานจำเป็นต้องลงข้อมูลรายงานผ่านแอปทันทีเมื่อจบงาน ดังนั้น จึงช่วยลดข้อผิดพลาดและการลืมบันทึกข้อมูลการทำงานลงไปได้ และไม่จำเป็นต้องคีย์ข้อมูลเนื่องจากสามารถดึงขอมูลการทำงานออกมาเป็นไฟล์ได้ทันที

  4. ช่วยให้ง่ายในการจัดการและวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน/ผู้จัดการ เนื่องจากหัวหน้างาน/ผู้จัดการได้รับข้อมูลรายงานการทำงานของพนักงานทันที ทำให้สามารถวางแผน คาดการณ์ หรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงที

Flare Dash เห็นถึงความสำคัญของธุรกิจติดตั้งแผง Solar Cell ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้พนักงานภายใต้องค์กรของลูกค้าสามารถจัดการข้อมูลการทำงานของตนเองได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เรายังคงพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟนコメント


bottom of page