top of page

Brainstorm กิจกรรมรวบรวมความคิด สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ไม่รู้จบ

เชื่อว่าหลายๆคนอาจเคยผ่านการทำกิจกรรม Brainstorm กันมาบ้างแล้ว การ Brainstorm คืออะไร และสำคัญอย่างไร ทำไมหลายๆองค์กรต้องทำกิจกรรมนี้

Brainstorm คือ การระดมสมองและความคิด เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดและไอเดียแปลกใหม่ขึ้นมา

การ Brainstorm มักจะดำเนินการโดยกลุ่มคนมากกว่า 1 คนขึ้นไป เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด แชร์ไอเดีย และหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน


ขั้นตอนการ Brainstorm อย่างมีประสิทธิภาพ


ขั้นตอนที่ 1 มีผู้ดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวก

จัดให้มีผู้ดำเนินการในการทำกิจกรรม เพื่อให้การระดมความคิดนั้นอยู่ภายในระยะเวลา หรือจุดประสงค์ตามที่กำหนดไว้ และเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

รวมถึงเป็นผู้ประสานงาน หรือเป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อให้ทีมงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือไอเดียได้อย่างเต็มที่


ขั้นตอนที่ 2 กำหนดจุดประสงค์ในการระดมความคิดแต่ละครั้ง

ในการ Brainstorm แต่ละครั้ง จำเป็นต้องกำหนดจุดประสงค์ในการระดมความคิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนั้นมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยให้กำหนดไอเดียได้ง่ายขึ้น

นอกจากนั้นยังช่วยให้ได้ความคิด หรือไอเดียในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด คัดกรองความคิดที่จะนำไปใช้งานได้ง่ายขึ้น


ขั้นตอนที่ 3 การระดมความคิด

ในขั้นตอนการระดมความคิด เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนภายในกลุ่มสามารถใช้ความคิดได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีอะไรปิดกั้น แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องจดทุกๆความคิดที่เกิดขึ้นมา

การจดบันทึกความคิดอาจบันทึกในรูปแบบของแผนที่ความคิดแบบแผนที่ความคิด (Mind Map), ก้างปลา (Root cause analysis)


ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการระดมความคิด

เมื่อได้ไอเดียใหม่ๆขึ้นมาจากการระดมสมอง สิ่งที่ต้องดำเนินการในลำดับถัดไปคือการจัดกลุ่มความคิด และคัดแยกความคิดที่ได้มา


เพราะความคิดที่ได้จากการระดมสมองในขั้นแรกนั้นอาจจะมีจำนวนมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องคัดกรองความคิดทั้งหมด และเลือกเฉพาะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเท่านั้น


ขั้นตอนที่ 5 ติดตามผล

หลังจากที่ได้มีการ Brainstorm และคัดเลือกความคิดที่จะนำไปใช้ได้แล้ว หลังจากนั้นจะเป็นการนำความคิดที่ได้ไปใช้งานจริง

โดยต้องมีการติดตามผลหลังจากที่ได้นำความคิดหรือไอเดียนั้นไปใช้จริงแล้ว ประสบความสำเร็จหรือยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด


ความสำคัญของการ Brainstorm

  • เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนภายในทีมได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียใหม่ ได้แบบไม่ปิดกั้น ไม่มีข้อจำกัด รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ และเคารพซึ่งกันและกัน

  • ได้รวบรวมไอเดีย และความคิดใหม่ๆมากมาย ที่สามารถำไปต่อยอดและสร้างประโยชน์ได้ในอนาคต

  • สร้างความสามัคคี ลดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นในทีม ให้ทุกคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านการทำงาน

เห็นได้ชัดเจน ว่าการ Brainstorm นั้นมีประโยชน์ต่อการทำงานเป็นทีมเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากการได้ไอเดียใหม่ๆแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนภายในทีมอีกด้วยภาพประกอบจาก : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


Comments


bottom of page