top of page

Change Management คืออะไร แล้วควรใช้องค์กรเราหรือไม่?

สำหรับวันนี้ เราจะไปทำความรู้กับคำว่า Change Management ว่ามีความหมายว่าอะไร และความนำไปปรับใช้กับองค์กรอย่างไรบ้างChange Management คืออะไร?

  • Change management หรือ บริหารความเปลี่ยนแปลง คือ การวางแผนหรือการดำเนินการต่างที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมีระบบตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร โดยจากผลสำรวจของบริษัทให้คำปรึกษาชั้นนำอย่าง McKinsey & Company นั้นพบว่า กว่า 70% ของ “การจัดการความเปลี่ยนแปลง” นั้นไปไม่ถึงฝั่งฝันที่ตั้งกันไว้ด้วยเหตุปัจจัยหลายข้อ ไม่ว่าจะเป็น ขาดการมีส่วนร่วมของพนักงาน ขาดการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ขาดความร่วมมือจากหลายฝ่าย เป็นต้น


Change Management ควรปรับใช้อย่างไร?


สำหรับ Change management หรือ บริหารความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปกับธุรกิจนั่นเอง ซึ่งการบริหารความเปลี่ยนแปลงควรใช้อย่างในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ใช้เมื่อมีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น : องค์กรส่วนใหญ่จะมองการบริหารความเปลี่ยนแปลงเป็นภาพการบริหารจัดการขนาดใหญ่ เช่น การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการทำงาน หรือการเพิ่มไลน์การผลิต ซึ่งการเพิ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่จะพร้อมกับนโยบายหรือกระบวนการการทำงานใหม่ๆ ดั้งนั้นการที่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามา ไม่ว่ากระบวนการทำงาน อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่จะใช้ในการทำงาน ควรสร้างการรับรู้เข้าใจให้กับทุกคนในองค์กรก่อนและรับฟังพนักงาน เพราะเราจะสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาสรุปและใช้สำหรับทุกคนในองค์กรได้

  2. ใช้เมื่อบริษัทคุณเริ่มไล่ตามคนอื่นไม่ทัน : สำหรับองค์กรที่ตัดสินใจจะเป็นผู้นำในแวดวงธุรกิจที่ตนเองถนัด นั่นหมายถึงทุกคนในบริษัทต้องทำงานกันหนักขึ้น แต่บางบริษัทอาจจะเลือกชะลอตัวและคอยปรับสิ่งต่างๆ ตามสถานการณ์แทน การบริหารความเปลี่ยนแปลงจะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรเสมอ เพราะพนักงานจะต้องทราบถึงวิธีที่จะรับมือกับนโยบายเหล่านั้นได้นั่นเอง

  3. ใช้เมื่อมีพนักงานลาออก หรือเข้าใหม่ : การมีพนักงานเข้าใหม่ก็นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ การบริหารความเปลี่ยนแปลงจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก เพราะทุกๆ คนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเขา เช่นเดียวกับเขาที่ต้องปรับตัวเข้ากับองค์กรและวิธีการทำงานเช่นกัน


Change Management ควรใช้กับด้านใด?

  1. โครงสร้างองค์กร : ว่ามีประสิทธิภาพแล้วหรือยัง ลำดับชั้นเยอะเกินไปหรือไม่ มีโครงสร้างหรือแผนกน้อยเยอะเกินไปหรือไม่ ถ้าคำตอบคือ ไม่ ฝ่ายบุคคลต้องเข้าไปคุยกับฝ่ายบริหารและ Line Manage เพื่อปรับโครงสร้างเพื่อสอดคล้องกับธุรกิจ

  2. กระบวนการทำงาน : ดูว่ากระบวนการทำงานนั้นมีความซับซ้อนเกินไปไหม มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือดีขึ้นหรือไม่นั่นเอง

  3. เทคโนโลยี : เทคโนโลยีที่เราใช้ปัจจุบันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ ไม่ต้องหาเทคโนโลยีอะไรมาทดแทนหรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของพนักงานในองค์กรหรือไม่นั่นเอง

  4. บุคลากร : พนักงานและผู้บริหารมีเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ มีทักษะความรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือไม่

  5. วัฒนธรรมองค์กร : ดูว่าปัจจุบันวัฒนธรรมองค์กรของเรามีความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงหรือไม่


และนี่ก็คือข้อมูลหรือเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ ทางด้าน Change management หรือ บริหารความเปลี่ยนแปลงที่เรานำมาฝากกันนั่นเอง อาจจะนำไปปรับใช้กับองค์กรของคุณได้ในอนาคต


ขอบคุณภาพประกอบ : Freepick

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


Comments


bottom of page