top of page

Cloud Server คืออะไร? ทำไมกลุ่มผู้ให้บริการถึงต้องหันมาใช้งานระบบนี้

Cloud Server คืออะไร และมีดีอย่างไร ทำไมผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในปัจจุบัน ถึงหันมานิยมใช้งานในรูปแบบนี้

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความทันสมัยมากขึ้น ทำให้การทำงานในรูปแบบเดิม เริ่มถูกแทนที่ด้วยการทำงานแบบดิจิทัล แม้แต่การจัดเก็ยข้อมูลเอง ก็ยังเปลี่ยนมาเป็นแบบออนไลน์แทนการเก็บในรูปแบบเอกสาร ซึ่งกินพื้นที่การจัดเก็บและค้นหาข้อมูลได้ยาก


ทำความรู้จักกับ Cloud Server

Cloud Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ย่อยหลายๆตัว (Physical Server) มาทำงานร่วมกันในการประมวลผลข้อมูลปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดย Cloud Server จะให้บริการในรูปแบบของเซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtual Server)


Cloud Server เอาไว้ทำอะไร?

จากที่กล่าวไปข้างต้น Cloud Server ก็มีลักษณะคล้ายระบบเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป โดยสามารถนำไปพัฒนาเป็นเซิร์ฟเวอร์อื่นๆได้ ยกตัวอย่างเช่น

  • Web Server

  • Application Server

โดยผู้รับบริการยังสามารถปรับเปลี่ยน หรือออกแบบเซิร์ฟเวอร์ของตนเองได้ตามความต้องการ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้งาน


ประโยชน์ของ Cloud Server ที่ทำให้ผู้ให้บริการหันมาใช้งาน

  • สามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมูลได้ในปริมาณที่มาก และมีความเสถียรกว่าเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป

  • มีการจัดเก็บและ Back Up ข้อมูลทั้งหมดไว้บนพื้นที่ของ Cloud ฉะนั้นไม่ว่าคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของคุณเกิดมีปัญหาระหว่างใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ก็ยังคงสามารถทำงานต่อไปได้

  • มีความยืดหยุ่นสูงกว่าเซิร์ฟเวอร์ปกติ ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพิ่ม หรือลดได้ตามความต้องการ

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายลง โดยเฉพาะในส่วนของค่าบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์

  • มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์มีการเข้ารหัสข้อมูลทุกๆ บิตที่อยู่บนเว็บไซต์ ทำให้การโจรกรรมข้อมูลเป็นไปได้ยาก

  • ค้นหาและเลือกใช้งานข้อมูลได้ง่ายและไม่เสียเวลา เนื่องจากมีฟังก์ชันที่ช่วยให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปได้ง่าย และตรงตามความต้องการ

จากความนิยมในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Cloud ทำให้ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ Cloud Server อยู่หลายเจ้าทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น Cloud HM, Google Cloud Platform หรือ Amazon Web Services เป็นต้นขอบคุณภาพประกอบจาก : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


Comments


bottom of page