top of page

Critical Thinking คืออะไร? ทำไมจึงจำเป็นสำหรับการทำงาน

Critical Thinking หลายคนอาจเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้างแล้ว Critical Thinking คืออะไร? แต่ทำไมทักษะนี้จึงจำเป็นต่อการทำงาน หรือการใช้ดำเนินชีวิตของเรา


Critical Thinking คือ การคิดเชิงวิพากษ์ หรือหากจะให้เข้าใจง่ายขึ้น จะหมายถึงกระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณนั่นเอง

การคิดแบบมีวิจารณญาณ ตามที่เราเคยทราบกันมานั่นคือ "การคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์" เป็นกระบวนการความคิดที่ช่วยให้เรานั้นพิจารณาสิ่งต่างๆได้อย่างรอบคอบ และมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น จึงเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานต่างๆ


ซึ่ง Critical Thinking สามารถพัฒนาได้ตามหลักการ 4 อย่าง ดังต่อไปนี้

หลักการโต้แย้ง (Argumentation)

เมื่อเรารับข้อมูลหรือข่าวสารมา สิ่งแรกที่ต้องทำ คือการตั้งคำถามสิ่งนั้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การรับรู้ข่าวสารและข้อมูลต่างๆนั้นเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้น การพิจารณาและมีข้อสงสัยต่อข้อมูล จึงเป็นจุดแรกในการเริ่มต้นกระบวนการคิดเชิงวิพากย์


หลักการใช้ตรรกะและเหตุผล (Logic)

หลักการใช้เหตุผล เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราควรจะต้องพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจนำไปใช้ ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ และกลั่นกรองให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด


หลักจิตวิทยา (Psychology)

ในการรับข้อมูลต่างๆ นั้นอาจมีภาวะทางอารมณ์เข้ามาร่วมด้วย ดังนั้น ก่อนตัดสินใจบางครั้งก็ต้องอาศัยหลักการทางจิตวิทยาบางอย่าง เพื่อให้การพิจารณาข้อมูลได้รอบคอบมากยิ่งขึ้น


หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (The Nature of Science)

ข้อมูลบางอย่างสามารถพิสูจน์ได้หลักการทางวิทยาศาสต์ กระบวนการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์จึงจำเป็นต้องนำมาใช้ในบางสถานการณ์ เพื่อให้เราได้รับคำตอบและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง


ทำไม Critical Thinking จึงเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

  • เพื่อให้รับมือกับเหตุการณ์หรือปัญหาต่างๆได้อย่างมีสติ และมีวิจารณญาณ ไม่ด่วนตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่น

  • ช่วยในกระบวนการในการเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะ Critical Thinking เป็นทักษะที่สามารถต่อยอดความคิดใหม่ๆได้

  • สามารถตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์ และวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนำไปใช้ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์ได้ในอนาคต

  • แก้ปัญหาเรื่องการสื่อสาร "คิดก่อนพูด" คือสิ่งสำคัญมากในการทำงาน เมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นๆ ทำให้เราต้องสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆให้มีความเข้าใจสอดคล้องกัน

  • เปิดใจยอมรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้มากขึ้น เมื่อเราเริ่มต้นตั้งคำถาม เรามักจะหาคำตอบหรือหาความรู้ในสิ่งนั้น ทำให้เราเปิดใจยอมรับมุมมองอื่นๆได้มากขึ้น

Critical Thinking ไม่เพียงแต่จำเป็นเฉพาะกับการทำงานเท่านั้น ยังเป็นทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เมื่อเราเกิดกระบวนการคิดมากขึ้น จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างไม่ประมาทมากขึ้นภาพประกอบจาก : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วันComments


bottom of page