top of page

Employee Engagement มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร

แน่นอนว่าการทำงานในองค์กรนั้น การมีส่วนร่วมกับงานถือเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กัน


ซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูกันว่า Employee Engagement คืออะไร และวิธีหรือเคล็ดลับในการสร้าง Employee Engagement


Employee Engagement คืออะไร

 • Employee Engagement หมายถึงการมีส่วนร่วมและความรู้สึกผูกพันของพนักงานในองค์กรที่มีให้กับงาน ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับองค์กรในทุกๆด้าน ด้วยความเต็มใจ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเพื่อสร้างความสำเร็จให้บริษัท และส่งผลให้เกิดความภักดีต่อองค์กรในที่สุด ซึ่งในปัจจุบัน Employee Engagement ยังมีความหมายในเชิงปฎิบัติการในสายงานของ HR เช่นกัน โดยหมายถึง แนวคิดด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ที่อธิบายถึงการวัดระดับความกระตือรือร้นและความทุ่มเทของพนักงานที่มีต่องานของตน พนักงานที่มีส่วนร่วมจะใส่ใจกับงานและผลการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างสุดความสามารถ

Employee Engagement มีความสำคัญอย่างไร • แน่นอนว่า Employee Engagement ย่อมมีความสำคัญในการทำงานอย่างแน่นอน ซึ่งประโยชน์หรือความสำคัญนั้น หลักๆเลยมีดังนี้

 1. พนักงานมีความใส่ใจและกระตือรือร้นในการอยากพัฒนาตนเอง ไปในทิศทางและเป้าหมายขององค์กรร่วมกันมากยิ่งขึ้น

 2. พนักงานมีความตั้งใจทำงานของตนเองที่ได้รับมอบหมายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้ทำงานที่ชอบ และเมื่อผลงานออกมาดีก็จะทำให้ได้รับการตอบรับที่ดีมากขึ้นตามนั่นเอง

 3. พนักงานมีความสุขและความมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพราะหากเราได้ทำงานที่ชื่นชอบ แน่นอนว่าเรามักจะทำผลงานนั้นๆ ออกมาได้ดีที่สุดนั่นเอง

 4. ระบบงานโฟลว์ไม่ติดขัด เพราะหากพนักงานเต็มใจที่จะทำงานของตนเอง แน่นอนว่าการเปลี่ยนพนักงานบ่อยๆ คงไม่เกิดขึ้นมากนัก ไม่ต้องสอนงานกันหลายรอบ ทำให้การทำงานลื่นไหล ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ

 5. องค์กรมีเสถียรภาพทางธุรกิจหรือมีความมั่นคง เพราะเมื่อพนักงานตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน แน่นอนว่าการทำงานและองค์กร ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตาม ทำให้องค์กรกลายเป็นองค์กรที่มีศักยภาพและมอบความมั่นคงให้กับพนักงานได้

 6. พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน ไม่เกิดการรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ รู้สึกได้รับการให้ความสำคัญ ซึ่งนั่นจะทำให้เขาเต็มที่กับการทำงาน

 7. ลดอัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการมี Employee Engagement ที่ดีกับองค์กรนั้นเกิดจากการชื่นชอบและประทับใจในองค์กรเป็นหลัก ส่งผลให้พนักงานอยากมาทำงานด้วยความเต็มใจ และจงรักภักดีในองค์กรนั่นเอง

วิธีสร้าง Employee Engagement 1. สร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมและการมีส่วนร่วมกับองค์กร (Sense of Ownership & Organization Participation) การสร้างให้พนักงานรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร หรือสร้างให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมกับองค์กรได้หลากหลายมิติ จะทำให้พนักงานได้รับคุณค่าและความภาคภูมิใจในการทำงาน

 2. สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Sufficiency Communication) การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยสร้าง Employee Engagement ได้ดียิ่งขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในองค์กรได้ดีตามไปด้วย

 3. สร้างการทำงานระบบทีมและสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี (Teamwork & Working Environmental) คงไม่มีพนักงานคนไหนอยากทำงานในองค์กรที่มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่แย่ หรือเพื่อนร่วมงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีมีผลต่อการสร้าง Employee Engagement ได้มากทีเดียว

 4. สร้างความยุติธรรมในการทำงานร่วมกัน (Fair) ความยุติธรรมนั้นเป็นรากฐานที่ดีให้กับองค์กรในหลากหลายมิติ องค์กรที่มีความยุติธรรมนั้นจะสร้างความเท่าเทียมที่เหมาะสม ตลอดจนสร้างความสมเหตุสมผลให้กับการทำงานในแต่กรณีที่ต้องพบได้เป็นอย่างดี


และนี่ก็คือความหมายของ Employee Engagement และวิธีหรือเคล็ดลับในการสร้าง Employee Engagement ที่ทาง Flare Dash ได้นำมาฝาก หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้ทำงานในองค์กรไม่มากก็น้อย


ขอบคุณภาพประกอบ : Freepick

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


Comments


bottom of page