top of page

ERP คืออะไร และจะช่วยพัฒนาธุรกิจได้อย่างไร

สำหรับในบทความนี้เราจะพาไปดูเกี่ยวกับประโยชน์ของ ERP กัน ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือไม่รู้จักกัน


รวมถึงไม่รู้ว่าเจ้า ERP นี้นั้น มีประโยชน์ในการนำไปช่วยพัฒนาองค์หรือธุรกิจอย่างไร พร้อมแล้วไปอ่านกันเลย


ERP คืออะไร

  • ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร หรือ ERP (Enterprise Resource Planning) คือระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชีและการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงานได้อีกด้วย


ประโยชน์ของ ERP

  • ERP จะทำให้การจัดการที่ดี ทำให้เกิดความชัดเจน รวมทั้งทำให้เกิดมาตรฐาน ในกระบวนการจัดการทางธุรกิจ และฐานข้อมูลในองค์กรที่นำซอฟต์แวร์ ERP เข้าไปใช้ ซอฟต์แวร์จะรวมข้อมูลต่าง ๆ ในระบบให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่อ ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้ในการทำธุรกิจต่อไป


ซึ่งประโยชน์หลักๆ ของ ERP สามารถแบ่งออกได้ดังนี้


ช่วยแก้ปัญหาสินค้าคงคลังได้ : บอกเลยว่าปัญหาสินค้าคงคลังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือมีสินค้า Overstock ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาสุดคลาสสิคที่หลายๆบริษัทต้องเจอ ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนการจัดเก็บ และต้นทุนผลิตสินค้าเป็นอย่างมาก ซึ่ง ERP นั้น จะช่วยกำหนดรหัสสินค้า สถานะของสินค้า รอบการผลิตต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ และเมื่อมีการจำหน่ายออก หรือตัดยอดสินค้าคงคลัง แผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถรับทราบการเปลี่ยนแปลงทันที


ลดความซ้ำซ้อน : ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูล เนื่องจากนำข้อมูลเข้าระบบเพียงครั้งเดียว ทำให้ข้อมูลมีความเป็นมาตรฐาน และถูกต้อง แม่นยำ ตรงกันทั่วทั้งองค์กรนั่นเอง


เชื่อมโยงข้อมูลในองค์กรอย่างรวดเร็ว : ระบบ ERP จะสามารถลดปัญหาการสื่อสาร การเชื่อมโยงข้อมูล การวางแผนร่วมกันระหว่างแผนกต่าง ๆ เช่น แผนกขาย ฝ่ายผลิต คลังสินค้า และแผนกจัดซื้อ ทำให้การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) มีความสอดคล้องประสานกัน ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันทั้งองค์กร สามารถลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลาและสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว


ช่วยในการวางแผนและควบคุมการผลิต : สามารถสร้างมาตรฐานและคุณภาพขึ้น เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนและควบคุมการผลิต ทำให้ประหยัดเวลาในการดำเนินการ และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างมีคุณภาพนั่นเอง


เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับความรู้ด้านระบบ ERP ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยในการนำไปปรับกับธุรกิจของเพื่อนได้บ้าง


ขอบคุณภาพประกอบ : Freepick

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


留言


bottom of page