top of page

Flare Dash พร้อมฟังก์ชันสำหรับพนักงานที่ทำงานเป็นกะหรือมีเวลาทำงานไม่เหมือนกัน

Flare Dash มาพร้อมฟังก์ชันที่ยืดหยุ่นในการจัดการกับพนักงานหลายหลายรูปแบบภายในองค์กรเดียวกัน แม้แต่พนักงานที่ทำงานเป็นกะ หรือมีเวลาเข้า-ออกงานที่แตกต่างกัน ก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย


หากบริษัทของคุณมีพนักงานที่ต้องทำงานเป็นกะ หรือมีเวลาเข้าและออกงานที่แตกต่างกัน Flare Dash มีฟังก์ชันที่จะช่วยจัดการการทำงานของพนักงานรูปแบบนี้ได้


สร้างตารางเวลาทำงานได้มากกว่า 1 แบบ

สำหรับพนักงานที่มีเวลาทำงานที่แตกต่างกัน เช่น พนักงานกลุ่ม A ทำงานตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น. แต่พนักงานกลุ่ม B ทำงานตั้งแต่ 9.30 - 18.30 น. หรือพนักงานที่ต้องทำงานรายชั่วโมง ก็ไม่เป็นปัญหา

เพราะ Flare Dash สามารถแยกตารางเวลาทำงานได้ทั้ง 2 รูปแบบ พร้อมทั้งสามารถเลือกได้ว่าพนักงานคนไหนจะต้องใช้เวลาทำงานแบบไหน


สลับตารางเวลาทำงานได้ตามต้องการ

นอกจากจะสามารถสร้างตารางเวลาทำงานได้หลายแบบแล้ว ยังสามารถสลับตารางเวลาทำงานได้ง่าย

เช่น กรณีพนักงานที่ทำงานเป็นกะ และต้องมีการเปลี่ยนตารางงานทุกสัปดาห์

ก็มีฟังก์ชันที่ช่วยในการสลับตารางเวลาทำงานของพนักงานได้ง่ายมากขึ้น ทำให้ผู้ดูแลสามารถสลับตารางเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคนได้ทันทีเมื่อต้องการ


จัดกลุ่มของพนักงานเพื่อง่ายต่อการจัดการข้อมูล

สามารถจัดกลุ่มของพนักงานได้ตามต้องการ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูลต่างๆ เช่น กลุ่มพนักงานกะเช้า กลุ่มพนักงานกะบ่าย กลุ่มพนักงานกะดึก เป็นต้น


ซึ่งการจัดกลุ่มของพนักงานจะช่วยให้ผู้ดูแลสามารถจัดการข้อมูลของพนักงานได้ ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบข้อมูลบันทึกเวลาทำงาน การดึงข้อมูลออกจากระบบ หรือการสลับตารางเวลาทำงาน เป็นต้น


สร้างรายงานการทำงานตามรูปแบบของพนักงาน

นอกจากเวลาทำงานที่สามารถแบ่งได้ตามความต้องการแล้ว การสร้างคำถามเพื่อให้พนักงานรายงานกลับมาในระบบ ก็สามารถแยกตามกลุ่มของพนักงานได้อีกด้วย

โดยผู้ดูแลสามารถจัดกลุ่มของชุดคำถาม เพื่อให้แสดงเฉพาะกลุ่มพนักงานที่ต้องการ ซึ่งพนักงานแต่ละกลุ่มอาจจะใช้คำถามที่ต่างกันได้ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลมากขึ้น


เลือกให้ผู้ดูแล/ผู้จัดการดูแลเฉพาะกลุ่มของพนักงานที่ต้องการได้

นอกจากการจัดกลุ่มของพนักงาน เราสามารถจัดการข้อมูลข้องผู้ดูแลหรือผู้จัดการ เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลเฉพาะกลุ่มของพนักงานที่ต้องดูแลเท่านั้น

เพื่อความง่ายในการดูแลและตรวจสอบข้อมูลของพนักงาน Flare Dash สามารถจัดการบัญชีของผู้ดูแล เพื่อให้จัดการ ตรวจสอบ แก้ไข และอนุมัติข้อมูลเฉพาะพนักงานที่อยู่ในสังกัดได้


หมดกังวลเรื่องการทำงานของพนักงาน เพราะคุณสามารถจัดการข้อมูลของพนักงานได้ตามความต้องการ เพื่อให้ยืดหยุ่นต่อการทำงาน และสะดวกต่อการใช้งานด้วย Flare Dashภาพประกอบจาก : Freepick
 

เปลี่ยนการทำงานแบบเดิม สู่การบันทึกเวลาทำงานแบบใหม่ด้วย

แอปพลิเคชัน Flare Dashコメント


bottom of page