top of page

Hard Skill กับ Soft Skill คืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร


พูดถึง Skill หรือ ทักษะนั้น หลายๆคนคงจะพยายามฝึกพัฒนาสิ่งนี้อยู่ เพราะนอกจากจะช่วยให้พัฒนาตนเองขึ้นแล้ว ยังเสริมสร้างบุคลิกความมั่นใจ แถมยังทำให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งวันนี้จะพามาดูว่าระหว่าง Hard Skill กับ Soft Skill นั้นคืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างHard Skill คืออะไร?

 • Hard Skill คือทักษะหรือความสามารถที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานของแต่ละสายอาชีพ ซึ่งสามารถวัดผลและประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเขียน การอ่าน การวิจัย การทำอาหาร การใช้เครื่องมือ การเขียนโปรแกรม เป็นต้น

Hard Skill ที่ควรมี
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

 • ทักษะด้านภาษา

 • ทักษะด้านการคำนวณ หรือตัวเลข

 • ทักษะด้านโปรแกรม

 • ทักษะด้านอาชีพเฉพาะทาง เช่น ทำอาหาร หรือการใช้เครื่องมือต่างๆSoft Skill คืออะไร?

 • Soft Skill คือทักษะทางสังคมประเภทหนึ่งจะช่วยพัฒนา รวมถึงช่วยทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง Soft Skill จึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กร และเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้อยู่เสมอ เช่น หากคุณเป็น HR หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลในองค์กร นอกจากความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ หรือ การคำนวณเงินเดือนแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของความสามารถด้านการจัดการ การสื่อสาร การพูด เป็นต้น

Soft Skill ที่ควรมี
 • ความคิดสร้างสรรค์

 • ทักษะการสื่อสาร

 • ทักษการบริหารจัดการ

 • ทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน

 • ทักษะด้านการตัดสินใจและแก้ปัญหา


ความแตกต่าง Hard Skill และ Soft Skill

 • ความแตกต่างระหว่าง Hard Skill และ Soft Skill นั้นหลักๆเลยคือ รูปแบบของทักษะนั้นจะแตกต่างกันออกไป Hard Skill จะเน้นไปที่ทักษะที่เกี่ยวข้องกับความรู้เชิงเทคนิค ส่วน Soft Skill จะเน้นไปที่การตอบสนองสิ่งต่างๆ ไม่เกี่ยวกับทักษะด้านวิชาชีพหรือเทคนิค เน้นไปที่ความสามารถเฉพาะบุคคลเป็นหลัก

ขอบคุณภาพประกอบ : Freepick

 

เปลี่ยนการทำงานแบบเดิม สู่การบันทึกเวลาทำงานแบบใหม่ด้วย

แอปพลิเคชัน Flare DashBình luận


bottom of page