top of page

HRBP คืออะไร และมีบทบาทหน้าที่อย่างไร วันนี้มีคำตอบ

หลายๆคนคงรู้จักกันดีกับคำว่า HR (Human Resource) หรือแผนกทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง แต่กับคำว่า HRBP บางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือคุ้นชินกันสำหรับวันนี้เราจะพาไปดูกันว่า HRBP หมายถึงอะไร และมีบทบาทหน้าที่เป็นอย่างไร


HRBP คืออะไร

  • HRBP หรือ HR Business Partner หมายถึง ตำแหน่งที่เริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นในปัจจุบันว่ามีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่หลายๆแห่งก็กำลังปรับปรุงแผนกทรัพยากรบุคคลด้วยการว่าจ้าง HRBP เข้ามาทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารเพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมของพนักงาน ไปจนถึงการสรรหาว่าจ้างบุคลากรใหม่ที่มีความสามารถให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการเติบโตของธุรกิจนั่นเอง

HRBP มีบทบาทหน้าที่อย่างไร

  • สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ในตำแหน่ง HR Business Partner จะต้องมีการทำงานร่วมกับผู้จัดการสายงาน และผู้บริหารขององค์กร รวมถึงกลุ่มพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจุดประสงค์หลักเลยคือช่วยสร้างความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กร ช่วยผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์ วางแผนการปฏิบัติการในเรื่องของการบริหารคนในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรสามารถที่จะสร้างผลงานออกมาได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด


ซึ่งบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของ HRBP ควรมีดังต่อไปนี้

  1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้าน HR ขององค์กร : ควรทำการวางแผนแนวทางปฏิบัติในการสรรหาและว่าจ้างให้มีประสิทธิภาพและราบรื่น รวมถึง HRBP ยังต้องหาวิธีรักษาพนักงานที่ดีให้อยู่กับองค์กร ลดอัตราการลาออกเพื่อลดต้นทุนการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรนั่นเอง

  2. การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร : ควรวางแผนจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพทั้งระดับผู้จัดการและพนักงานภาคปฏิบัติ เพื่อช่วยให้เรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

  3. การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง : สำหรับในยุคดิจิทัลนี้ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถือเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อย ทุกองค์กรจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวและเปิดรับบทบาททางวิชาชีพใหม่ๆ เข้าไปในโครงสร้างด้านทรัพยากรบุคคลและกระบวนการทำงานต่างๆด้วย

  4. การสื่อสารระหว่างคนในองค์กรและผู้บริหารระดับสูง : HRBP มีหน้าที่ต้องติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งการนำเสนอมุมมองที่เฉียบแหลม มีไหวพริบพร้อมข้อมูลสนับสนุนที่เชื่อถือได้จะช่วยให้ทีมผู้บริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจเรื่องที่สำคัญได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารให้คนในองค์กรทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

  5. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร : อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพื่อรักษาพนักงานที่มีศักยภาพเอาไว้และใช้เป็นกลยุทธ์ดึงดูดผู้สมัครงานที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทำงานร่วมกันกับองค์กรให้ได้ เพราะการมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และรักษาไว้ได้นานจะทำให้สร้างผลงานออกมาได้มีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนได้


และนี่ก็คือความหมายของ HRBP และบทบาทหน้าที่ของ HRBP หวังว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจกันมากขึ้น ถือเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ


ขอบคุณภาพประกอบ : Freepick

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วันCommentaires


bottom of page