top of page

Kaizen คืออะไร? ทำไมบริษัทต่างๆถึงใช้แนวคิดนี้ในการบริหารองค์กร

แนวคิดแบบ Kaizen เป็นกลยุทธในการทำงานแบบญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่น่าสงสัยว่าเพราะเหตุใด? หลายบริษัทถึงได้เลือกใช้แนวคิดนี้ในการบริหารจัดการการทำงานภายในองค์กร

Kaizen คืออะไร?

Kaizen เป็นกลยุทธการวางแผนการทำงานแบบญี่ปุ่น ที่มีความหมายว่า "การปรับปรุง" (Improvement) โดยเน้นปรับปรุงการกระบวนการทำงาน และส่งเสริมมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานให้สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น


แนวคิดและหลักการแบบ Kaizen เป็นอย่างไร?

แนวคิดแบบ Kaizen เป็นการปรับปรุงวิธีการทำงานให้ง่ายและมีประสิทธภาพมากขึ้น โดยมีแนวคิดแบบ "เลิก ลด และเปลี่ยน"

 • เลิก หมายถึง การตัดขึ้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อลดระยะเวลาการทำงานให้สั้นลงและง่ายขึ้น

 • ลด หมายถึง การลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลง เพื่อความยุ่งยากและซ้ำซ้อนในการทำงาน

 • เปลี่ยน หมายถึง หากไม่สามารถเลิกหรือลดได้ ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้ดีขึ้น

จากแนวคิดทั้ง 3 อย่างนี้ ทำให้เกิดกลยุทธต่างๆ ในการบริหารองค์กร ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันมาบ้าง ตัวอย่างเช่น

 • หลัก 3 Mu : แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า

 • หลัก 5 ส : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้องภายในองค์กร

 • หลัก 5 W 1H : แนวคิดในการตั้งคำถามเพื่อแก้ไขปัญหา

 • หลัก 4M : แนวคิดในการบริหารและจัดการทรัพยากร


ประโยชน์ของ Kaizen ที่มีต่อองค์กร

 1. สร้างองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น

 3. ลดปริมาณของเสีย ประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น

 4. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 5. เพิ่มความปลอดภัย

Kaizen นั้นเป็นแนวคิดในการทำงานรูปแบบหนึ่ง ซึ่งคุณสามารถนำกลยุทธต่างๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณได้ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นขอบคุณภาพประกอบจาก : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน
コメント


bottom of page