top of page

Leadership Skill การเป็นผู้นำที่ดีควรเป็นอย่างไร

สำหรับบทความแนะนำที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้นั้น เป็นเรื่องของ Leadership Skill หรือภาวะการเป็นผู้นำนั่นเองซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้นควรมีทักษะแบบไหนบ้าง ซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูกัน พร้อมแล้วไปเลย!


Leadership Skill คืออะไร  • Leadership Skill หรือในภาษาไทยเรียกว่า ภาวะการเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ เนื่องจากผู้นำจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอธิบาย เชิญชวน ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน ขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเป้าหมายหลักของผู้นำก็คือ ความสำเร็จขององค์กรนั้นเอง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการ เทคนิคการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และองค์กรให้เจริญก้าวหน้าผลักดันให้หน่วยงานเป็นที่ยอมรับนับถือ สร้างความศรัทธา มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อสังคม

ทักษะของ Leadership Skill ที่ดีควรเป็นอย่างไร


การมีภาวะการเป็นผู้นำนั้น จำเป็นที่จะต้องมีภาวะทักษะของผู้นำที่ดีด้วยเช่นกัน ซึ่งทักษะที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่ดีได้นั้น มีดังนี้


1. ต้องสร้างความร่วมมือภายในทีม

  • ผู้นำที่ดีต้องรู้จักใช้อำนาจด้วยเหตุผล รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น เพื่อให้ภาพรวมการทำงานปราศจากปัญหา ช่วยกันแนะนำและพัฒนาผลงานร่วมกัน จนส่งผลทำให้บรรลุเป้าหมาย หรือประสบความสำเร็จนั่นเอง

2. สามารถให้คำปรึกษาได้

  • ผู้นำหรือหัวหน้าที่ดีนั้น ต้องคอยช่วยเหลือลูกน้องหรือคนในทีม สามารถให้คำปรึกษาในกรณีที่ทีมต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงทักษะและความสามารถที่ซ่อนอยู่

3. กล้าที่จะเผชิญหน้าและเปลี่ยนแปลง

  • การที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำที่ดีและประสบความสำเร็จได้นั้น คุณต้องอย่ากลัวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ต้องมีการเผชิญหน้ากับทุกปัญหาไม่ว่าปัญหานั้น จะใหญ่หรือเล็กก็ตาม เพราะเมื่อหากเราผ่านมันไปได้แล้ว เราก็นำบทเรียนทั้งหลายเหล่านี้มาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้

4. โฟกัสที่งานและทีมงานของตนเอง

  • ผู้นำที่ดีควรมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานแต่ละโปรเจคออกมาให้สุดความสามารถ พัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและความเคารพให้กับคนในทีมได้นั่นเอง

5. มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

  • การเป็นผู้นำหรือหัวหน้า ไม่จำเป็นต้องมีคาแรคเตอร์ ดุ โหด หรือขึงขังเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การเป็นผู้นำที่จริงจังบ้าง เวลาว่างก็เฮฮาบ้าง จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดให้องค์กร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมากยิ่งขึ้น

6. รู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

  • การเป็นผู้นำ ไม่จำเป็นต้องหยุดที่จะเรียนรู้ หรือ หยุดพัฒนาตนเอง การพัฒนาและพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จะส่งผลให้องค์กรและทีมของคุณพิชิตเป้าหมาย และถึงจุดที่ใฝ่ฝันได้ดียิ่งขึ้น


หวังว่าเพื่อนๆจะนำประโยชน์ทางด้าน Leadership Skill ในบทความนี้ ไปปรับใช้ร่วมกันกับในทีมภายองค์กรกันได้ไม่มากก็น้อย


ขอบคุณภาพประกอบ : Freepick

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน
Comments


bottom of page