top of page

Micro Management คืออะไร? การบริหารงานรูปแบบนี้ทำร้ายพนักงานได้อย่างไร

Micro Management เป็นการบริหารงานรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการบริหารและจัดการการทำงานสำหรับหัวหน้างานหรือผู้บริหาร แล้ว Micro Management คืออะไร? ทำไมการบริหารในรูปแบบนี้ถึงบีบหัวใจคนทำงาน


Micro Management คืออะไร?

Micro Management คือ การบริหารงานแบบจุลภาค เป็นรูปแบบการบริหารงานระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีความใกล้ชิดกันมาก เข้ามาดูแลและควบคุมการทำงาน คอยสังเกตุรวมถึงติดตามการทำงานของพนักงานตลอดเวลา

ในทางกลับกันก็จะมีหลักบริหารงานแบบ Macro Management ซึ่งเน้นให้อิสระในการทำงานแก่พนักงาน โดยไม่เข้ามาก้าวก่ายหรือตรวจสอบมากมาย เช่นกัน


ข้อดี-ข้อเสียของการบริหารงานในรูปแบบ Micro Management

หากพูดถึงรูปการบริหารงานแบบ Micro Management แน่นอนว่าก็ย่อมมีข้อดีและข้อเสียอยู่เช่นกัน


ข้อดีของการบริหารงานในรูปแบบ Micro Management

  • หัวหน้างานมีความใส่ใจในงาน และมีความเข้าใจการทำงานของพนักงานอย่างลึกซึ้ง

  • สามารถให้คำปรึกษาในการทำงาน และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

  • ลดความผิดพลาดในการทำงาน เนื่องจากมีการตรวจสอบการทำงานอยู่สม่ำเสมอ

  • งานเดินหน้าได้เร็ว เนื่องจากหัวหน้าสามารถอนุมัติได้ทันที

ข้อเสียของการบริหารงานในรูปแบบ Micro Management

  • พนักงานอาจเกิดความอึดอัด เนื่องจากหัวหน้างานเข้ามาติดตามการทำงานมากเกินไป

  • พนักงานรู้สึกไม่มีอิสระในการทำงาน เพราะถูกจับตามองจากหัวหน้างานตลอกเวลา จนบางครั้งอาจเกิดความระแวง

  • หัวหน้างานไม่มีเวลาไปทำงานในส่วนอื่น ซึ่งอาจจะมีความสำคัญไม่แพ้กัน

  • พนักงานรู้สึกขาดความมั่นใจ คิดว่าหัวหน้าไม่ไว้วางใจให้ทำงาน จนเป็นสาเหตุที่ทำให้พนักงานลาออกได้

ปรับการบริหารแบบ Micro Management ให้เหมาะสมกับการทำงาน


ใกล้ชิดกับพนักงานได้ แต่ต้องไม่ทำให้อึดอัด

เป็นเรื่องที่ดีไม่น้อย หากหัวหน้างานนั้นทำงานได้ใกล้ชิด เข้าถึง และเข้าใจการทำงานของพนักงาน แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่สร้างความอึดอัด หรือทำให้พนักงานรู้สึกเหมือนกำลังโดนจับผิดอยู่ตลอดเวลา


ให้อิสระในการทำงานแก่พนักงานบ้าง

ให้โอกาสพนักงานได้ทำงานของตนตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วจึงค่อยตรวจสอบหรือรายงานย้อนหลัง การที่พนักงานถูกควบคุมมากเกินไปอาจทำให้พนักงานเกิดความหวาดระแวง และไม่กล้าตัดสินใจ ซึ่งเป็นภาระที่หัวหน้างานเองจะต้องคอยตัดสินใจในทุกครั้ง


ติดตามการทำงานเป็นบางช่วงหรือที่จำเป็น

ใช้ Micro Management ในบางช่วงหรือบางงานที่จำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เช่น ได้รับโปรเจคสำคัญ หรือติดตามยอดขายของพนักงานขาย ส่วนงานอื่นๆที่มีการวางแผนงานไว้อยู่แล้ว ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ภายหลัง


รูปแบบการทำงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้น หัวหน้างานควรปรับใช้ในแต่ละรูปแบบตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันกับพนักงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาพประกอบจาก : Freepick
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน

Comments


bottom of page