top of page

PDPA กับ HR มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร วันนี้มีคำตอบ

คำว่า PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ช่วงนี้หลายๆคนคงจะได้ยินกัน เพราะเริ่มมีการประกาศใช้แบบจริงจังเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาแต่เอาจริงๆแล้วคำว่า PDPA กับ HR นั้นเรียกได้ว่าหากใครทำงานด้านนี้ต้องศึกษาไว้ และรู้จักพระราชบัญญัตินี้ให้ได้มากที่สุด ดังนั้นวันนี้เราจะพาไปดูกันว่า PDPA และ HR มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างPDPA คืออะไร?

  • PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้บริษัท พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้นั้น บริษัทหรือองค์กรต่างๆ อาจได้รับหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของลูกค้าหรือผู้ใช้งานมากขึ้นและหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมผ่าน Mobile-Banking การสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ หรือการขอเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งและ GPS บนมือถือ เป็นต้น ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้เกิดการสร้างกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act: PDPA) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้นมาใช้นั่นเองPDPA กับ HR มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

  • PDPA นั้นบอกเลยว่ามีความเกี่ยวและเชื่อมโยงกับ HR เป็นอย่างมาก เพราะแผนก HR นั้นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ และนอกจากนี้อาจจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอีกด้วย


ซึ่งตัวอย่างข้อมูลที่ HR ใช้ในการทำงานนั้น ไม่ว่าจะเป็น

  1. ชื่อนามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่

  2. สลิปเงินเดือนต่างๆ

  3. ประวัติการจ้างงาน และข้อมูลการทำงานที่เกี่ยวข้อง

  4. ผลการประเมินงานของพนักงาน

  5. ข้อมูลการขาดลามาสายของพนักงาน เป็นต้น

และที่สำคัญเลยคือ PDPA นั้นไม่ได้มีผลแค่เฉพาะกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงไฟล์บนคอมพิวเตอร์และระบบคลาวด์ด้วย บอกเลยว่า HR ต้องมีวิธีการเก็บรักษาข้อมูลที่ดีเพียงพอ และรอบคอบในการจัดการข้อมูล เพราะไม่เช่นนั้นหากข้อมูลหลุดหรือรั่วไหลออกไป จะถือว่าผิดกฎหมายได้


เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับข้อมูล PDPA ที่นำมาฝากเป็นเกร็ดความรู้กัน บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยโดยเฉพาะกับชาว HR นั่นเอง และหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อย


ขอบคุณภาพประกอบ : Freepick

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


Comments


bottom of page