top of page

Productivity คืออะไร? และมีความสำคัญอย่างไร?

บอกเลยว่าการพัฒนาองค์กร ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่ง Productivity ก็เป็นส่วนสำคัญมากในการพัฒนาองค์กร เพราะหากขาดไปอาจส่งผลให้ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลงได้ดังนั้นวันนี้เราจะพาไปดูกันว่า Productivity คืออะไร? และมีความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างไร?


Productivity คืออะไร?

  • คำว่า Productivity หรือผลิตภาพ หมายถึงตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จในการบริหารจัดการต้นทุนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร วัตถุดิบ หรือเวลา เป็นต้น เพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและผลกำไรสูงสุด

Productivity มีความสำคัญอย่างไร?

  • อย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วว่า Productivity มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กร ซึ่งปัจจุบัน องค์กรส่วนใหญ่เริ่มตระหนักถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจมากมายที่จะได้รับจากการมีพนักงานและกระบวนการทำงานที่มี Productivity มากขึ้นนั่นเอง และ 6 ความสำคัญต่อไปนี้ คือเป้าหมายในการพัฒนาองค์กร

1. Productivity ในการช่วยลดต้นทุนและสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้น

  • อีกหนึ่งในวิธีที่บริษัทจะทำกำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก คือ การผลิตสินค้าและบริการให้มีต้นทุนที่ถูกลง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อพนักงานปรับปรุงขั้นตอนการทำงานส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลผลิตได้เท่าเดิมหรือมากขึ้นภายในเวลาที่น้อยลงนั่นเอง2. ใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างเต็มศักยภาพ

  • การปรับปรุงระบบการทำงานให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพจะช่วยกระจายบทบาทหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนไม่ให้ซ้อนทับกัน สามารถจัดการงานที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างเต็มที่


3. สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

  • Productivity ของตัวพนักงาน ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างมีคุณภาพ ตรงเวลา ผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า เกิดการส่งต่อความประทับใจและได้ชื่อเสียงได้เชิงบวก


4. Productivity สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน

  • องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการทำงานแบบมี Productivity ควรจัดสรรปริมาณงานและความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับศักยภาพของพนักงานแต่ละคน เพื่อช่วยให้พนักงานรับมือกับงานได้ดีขึ้น สามารถจัดลำดับความสำคัญและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยส่งผลดีกับทั้งเจ้านายและลูกน้อง เพราะการบริหารจัดการเวลาในการทำงานที่ดีขึ้นจะช่วยให้พนักงานมุ่งความสนใจไปที่การทำงานประจำวันของพวกเขาให้เสร็จได้อย่างมีคุณภาพนั่นเอง5. Productivity สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานให้มากขึ้น

  • พนักงานที่มี Productivity จะสามารถสร้างความผูกพันในองค์กรและมีส่วนร่วมในการทำงานที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานมีแนวโน้มที่จะมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่าเมื่อเทียบกับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานน้อยนั่นเอง


สรุปได้ว่า การมี Productivity ถือเป็นส่วนช่วยพัฒนาองค์กรในมีคุณภาพและได้ผลผลิต หรือกำไรมากยิ่งขึ้น ถือเป็นตัวช่วยที่ควรมีในทุกบริษัท


ขอบคุณภาพประกอบ : Freepick

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 30 วัน


Comments


bottom of page