top of page

Social Intelligence ทักษะการเข้าสังคมที่จำเป็นสำหรับพนักงานในปัจจุบัน

เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมวัยทำงาน หมายถึงการเข้าสังคมใหม่ๆ และการพบเจอผู้คนใหม่ๆ เมื่อผู้คนมาอยู่รวมกับเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทักษะการเข้าสังคมในที่ทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญ

การเข้าสังคมเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เมื่อต้องเริ่มต้นทำงานหรือเปลี่ยนที่ทำงานใหม่แน่นอนว่าเราจะต้องได้พบเจอสังคมและผู้คนใหม่ๆ ดังนั้น ทักษะด้าน Social Intelligence จึงจำเป็น


Social Intelligence คืออะไร?

Social Intelligence หมายถึง ความฉลาดด้านการเข้าสังคม เป็นการใช้ทักษะในการปรับตัวเข้าหาผู้อื่น และอยู่ร่วมคนหมู่มากอย่างกลมกลืน

การที่ผู้คนมาอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมเดียวกัน แน่นอนว่าการสื่อสาร และการแสดงออกทางอารมณ์ของเราก็ต้องเปลี่ยนไป และต้องรู้จักวางตัวให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์


ทักษะ Social Intelligence มีอะไรบ้าง?

  • การให้เกียรติซึ่งกันและไม่ด่วนตัดสินใคร

ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหน จะเป็นผู้บริหาร พนักงานทั่วไป หรือแม่บ้าน ก็ต้องให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน เพราะทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเอง

อีกสิ่งหนึ่งคือไม่ด่วนตัดสินใครง่ายๆ ควรพิจารณาไตร่ตรองและใช้เหตุผลให้มาก ให้คิดไว้เสมอว่า สิ่งที่เราเห็นอาจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด

  • เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี

รู้จักเรียนรู้ที่จะเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี การอยู่ร่วมกันในสังคมแน่นอนกว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้น การรับ-ส่งสารถึงกันและกันก็ควรใช้ความตั้งใจมากขึ้น

ในเรื่องของการทำงานงานจึงต้องมีบางครั้งที่เราจะต้องเป็นผู้พูดที่น่าเชื่อถือ และเป็นผู้ฟังที่พร้อมเรียนรู้ พร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมการทำงานไปในทางที่ดีด้วย

  • พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา

อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วตลอดเวลา ให้นึกไว้เสมอว่าในโลกนี้มีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ การขวนขวายหาความรู้หรือทักษะใหม่ ก็จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานได้

ในที่ทำงานเราอาจจะต้องขอข้อมูลจากคนอื่นๆ หรือต้องแชร์ไอเดียต่างๆกับคนในทีม ดังนั้น การเปิดใจให้กว้าง รับฟังความรู้ใหม่ๆ ที่จะเข้ามา ช่วยให้คุณเป็นคนที่มีทัศนะคติที่ดีขึ้นด้วย

  • สร้างคอนเนคชันที่ดีกับผู้อื่น

การเกื้อกูลกันภายในสังคมเป็นสิ่งที่เราพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ อย่างการขอข้อมูลติดต่อการทำงานจากคนที่เคยรู้จัก หรือแนะนำการทำงานต่างๆ ก็ต้องอาศัยคอนเนคชันทั้งนั้น

หากเรามีคอนเนคชันที่ดี ก็จะช่วยให้การทำงานของเราง่ายมากขึ้นเมื่อต้องมีการติดต่อประสานงาน หรือต้องขอความช่วยเหลือ หรือข้อมูลในการทำงาน


Social Intelligence เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนกันได้ อย่างน้อยการมีทักษะนี้ ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีเมื่อต้องทำงานกับคนหมู่มาก

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วันComments


bottom of page