top of page

Talent Management จัดการกับพนักงานที่มีความสามารถอย่างไร ให้อยู่กับองค์กรได้นานๆ


เมื่อองค์กรมีพนักงานที่มีความสามารถมาก จะต้องทำอย่างไรจึงจะรักษาและดึงดูดให้พนักงานเหล่านั้นอยู่กับบริษัทไปนานๆ การจัดการ Talent Management จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรต่างๆ


Talent Management คืออะไร?

Talent Management หรือการจัดการกับบุคลากรที่มีความสามารถ ทั้งในด้านพัฒนาบุคคล รักษา และดึงดูดผู้มีความสามารถไว้ภายในองค์กร เป็นแนวทางและกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรบุคคล โดยให้คุณค่ากับความสามารถของพนักงาน

กระบวนการจัดการกับบุคลากรที่มีความสามารถ มีหลายขั้นตอนได้แก่ :


 1. การค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถ มีทักษะความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร

 2. การพัฒนาทักษะ ให้โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน

 3. การกำหนดผลปฏิบัติงานและความคาดหวังที่ชัดเจน โดยมีข้อเสนอและรางวัล เพื่อตอบแทนผลสำเร็จที่พนักงานได้มอบให้

 4. การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และพัฒนาผู้มีความสามารถคนอื่นๆ เพื่อเป็นผู้บริหารในอนาคต

 5. การรักษาพนักงาน โดยสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงบวก ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ให้โอกาสในการเติบโตและพัฒนาต่อไป


วิธีดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถไว้ในองค์กร

เพื่อดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ องค์กรจำเป็นต้องหาแนวทางในการค้นหาและรักษาบุคลากรเหล่านี้เอาไว้ ได้แก่

 • การพัฒนาบริษัทให้มีความน่าเชื่อถือ

พัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ องค์กรที่มีความมั่นคง มีค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะช่วยดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถเข้ามา ที่สำคัญคือต้องมีจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กร และแสดงให้เห็นว่าเป็นองค์กรที่พร้อมจะพัฒนาอยู่เสมอ

 • การใช้โซเชียลมีเดีย

การใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ ผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Website, Facebook หรือ Twitter เพื่อเพิ่มโอกาศในการทำงาน แบ่งปันข่าวสาร และมีส่วนร่วมในชุมชน

 • การเสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

การมอบค่าตอบแทนและเสนอสวัสดิการที่เหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญที่จะดึงดูดหรือรักษาพนักงานที่มีความสามรถ องค์กรควรเสนอสิ่งเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้

 • การบอกเล่าและอ้างอิง

ในการค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถ บางครั้งก็มักจะมาจากการแนะนำจากบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสามารถแนะนำบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อให้องค์กรรู้จักได้

 • การสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้สมัคร

เมื่อบุคลากรที่มีความสามารถสนใจที่จะร่วมงานกับองค์กร เป็นโอกาสที่ดีที่องค์จะสร้างความประทับใจให้กับผู้สมัครเหล่านี้ ทั้งในด้านการเสนอผลตอบแทน รวมถึงการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อสรางความเชื่อมั่นและดึงดูดพวกเขาได้มากขึ้น

 • การจัดการกับความสามารถของบุคคล

ส่งเสริม พัฒนา และให้โอกาสแก่พนักงานเพื่อพัฒนาศักยกาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ให้ผลตอบแทนการทำงานที่สมเหตุสมผล รวมถึงการวางแผนเสนอตำแหน่งที่เติบโตขึ้น ช่วยให้บุคลากรรู้สึกมีคุณค่า และเติบโตได้ภายในองค์กรภาพประกอบจาก : Freepik

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน

 

หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วันComments


bottom of page