top of page

สร้าง Mental Health ที่ดีให้กับพนักงาน เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีความสุข

สุขภาพจิต หรือ Mental Health เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถประเมินความสุขในการทำงานของพนักงาน เมื่อต้องทำงานภายใต้องค์กรเดียวกัน

จากผลสำรวจส่วนใหญ่นั้น พบว่าปัญหาสุขภาพจิตของคนจำนวนมากเกิดจากงาน หรือที่ทำงาน เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงาน (ไม่นับเวลานอน) รวมทั้งเผชิญกับอารมณ์ของผู้คนทั้งภายในองค์กรเดียวกัน หรือต่างองค์กรณ์ก็ตาม


ปัญหาสุขภาพจิตที่พนักงานต้องเผชิญ

  • ไม่สามารถเข้ากันได้กับคนในองค์กร ปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกันจนมีปากเสียง

ปัญหาความขัดแย้งกับคนภายในองค์กร เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้สุขภาพจิตของพนักงานย่ำแย่ เพราะต้องเผชิญหน้ากับคน หรือกับคำพูดของคนที่ไม่ชอบหน้า รวมถึงปัญหาในการประสานงานต่างๆ

  • ทำงานหนักเกินหน้าที่ รับบทเดอะแบกในทีม

ภาระงานที่หนักหนาจนไม่มีเวลาได้พักผ่อน อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายของพนักงาน พนักงานบางคนต้องมาทำงานแต่เช้าและกลับบ้านดึกเพื่อต้องเคลียงานให้เสร็จเรียบร้อย

  • เกิดภาวะ Burnout หมดไฟในการทำงาน

Burnout Syndrome หรือภาวะหมดไฟในการทำงาน เป็นความอ่อนล้าทางอารมณ์และจิตใจ ที่เกิดจากความเครียดจากการทำงาน และเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้พนักงานอยากลาออก


วิธีสร้าง Mental Health ที่ดีให้กับพนักงาน

ฝ่าย HR เป็นหน่วยสำคัญที่มี่ส่วนช่วยสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับพนักงานได้ โดย HR สามารถส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร

  • ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างคนในองค์กร

จากปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดจากการสื่อสาร ดังนั้น กิจกรรมที่ช่วยยกระดับสุขภาพจิตที่ดีให้กับพนักงาน คือ การได้พูดคุย เพื่อรับทราบถึงปัญหาในการทำงาน ระบายความรู้สึกที่ไม่ดี หรือปรับความเข้าใจกันกับผู้ร่วมงาน

  • สนับสนุน Work Life Balance

พนักงานควรได้ทำงานและพักตามเวลาที่เหมาะสม บริษัทสามารถออกข้อกำหนดในการทำงานเพื่อช่วยให้พนักงานไม่ทำงานหนัก หรือเกินเวลาจนเกินไป เพื่อให้เวลาพักและเวลาในการทำกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิต

  • มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาพนักงาน

พนักงานแต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน หรือเรื่องครอบครัว บริษัทสามารถช่วยเหลือพนักงานได้ โดยอาจจะมีโครงการต่างๆ เช่น กองทุนช่วยเหลือพนักงาน หรืออื่นๆตามความเหมาะสม

  • กิจกรรมสันทนาการต่างๆ

บริษัทสามารถจัดกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยง กีฬาสี หรืออื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน สร้างความเป็นปึกแผ่นภายในองค์กร


พนักงานที่ดีและตั้งใจทำงานนั้นหาไม่ง่าย จึงหน้าที่ขององค์กรที่จะรักษาพนักงานเหล่านี้ไว้ สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน สร้างรากฐานองค์กรให้ยั่งยืนขอบคุณภาพประกอบจาก : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


Comments


bottom of page