top of page

จัดการปัญหาแบบ PDCA ช่วยแก้ไขปัญหาที่ยากๆ ให้เป็นเรื่องง่าย

เมื่อเจอปัญหาเรามักจะหาแนวทางจัดการกับปัญหา PDCA (Plan Do Check Act) ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ยากเย็น ให้ผ่านไปได้โดยง่ายดาย


PDCA คืออะไร?

PDCA หรือ Plan-Do-CheckAct เป็นหลักการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทั่วไป หรือปัญหาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในกลุ่มบริษัทญี่ปุ่น

โดยวิธีการจัดการแบบ PDCA จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถวางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน และลดขั้นตอนอื่นๆที่ไม่จำเป็นลง


ขั้นตอนการทำ PDCA

มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่

  • P : Plan


คือการกำหนดเป้าหมายเพื่อวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการกำหนดรายระเอียดว่าใคร (Who) ต้องทำอะไร (What) ที่ไหน (When) อย่างไร (How) เพื่อเป็นโครงสร้างเบื้องต้นในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และหากมีผู้ดำเนินการมากกว่า 1 คนขึ้นไป ก็จะได้แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

  • D : Do

เป็นขั้นตอนในการลงมือปฏิบัติงานตามแผนการที่กำหนดไว้ในขั้นตอนแรก โดยในส่วนนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องใช้ทักษะต่างๆในการหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาในการดำเนินการนานที่สุด เนื่องจากต้องมีการลองผิดลองถูก หรือค้นหาวิธีการเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้

  • C : Check

เมื่อลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อมาคือการตรวจสอบ (Recheck) และดูผลตอบรับ (Feedback) เพื่อเป็นการชี้วัดผลการปฏิบัติการว่าสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้หรือไม่

หากผลตอบรับยังไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ อาจจะต้องมีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหานี้อีกครั้ง

  • A : Act


เป็นการปรับปรุง และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ว่าในขั้นตอนที่ผ่านมานั้นได้รับวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ และหากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ ก็ต้องมีการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการดำเนินการอีกครั้ง ทำเช่นนี้ซ้ำไปมาจนกระทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้ในที่สุด


ประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาด้วย PDCA

  • เป็นวิธีการพื้นฐานที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ทำให้ผู้ปฏิสามารถดำเนินการได้เองตามขั้นตอนที่วางแผนไว้

  • สามารถทำซ้ำได้ หากพบว่าวิธีการในการแก้ปัญหามีข้อผิดพลาด หรือไม่ได้ผล ก็สามารถย้อนกลับไปเริ่มกระบวนการวางแผนและทดลองแก้ไขปัญหาได้ใหม่

  • แม้จะใช้เวลานาน แต่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าวิธีการอื่นๆ

  • สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นภาพประกอบจาก : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


Comments


bottom of page