top of page

รวม 5 เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ออฟฟิศของคุณทันสมัยมากขึ้น

รวมเทคโนโลยีใหม่ให้ออฟฟิศของคุณทันสมัยมากกว่าเดิม ด้วย 5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะช่วยอัปเกรดการทำงานของพนักงานให้สะดวกสบายและง่ายมากยิ่งขึ้น

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ยิ่งมีบทบาทในชีวิตของผู้คนมากยิ่งขึ้น เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่ถูกเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ ในส่วนขององค์กรเองก็ต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยให้พนักงานทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเอง


แพลตฟอร์มติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์

การสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงาน จะเห็นได้ว่าบริษัทมักจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารก่อนเป็นอันดับแรก โดยวัตถุประสงค์หลักๆ คือ ต้องง่าย และรวดเร็ว

ตัวอย่างแพลตฟอร์มการติดต่อออนไลน์ภายในและภายนอกองค์กร เช่น

  • การติดต่อผ่านทาง Emial เพื่อส่งข้อความและข้อมูลแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กร

  • แพลตฟอร์มการติดต่อสื่อสารภายในบริษัท เช่น Slack

  • โปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น Zoom, Teams, Google Meet


การจัดเก็บข้อมูลด้วย Cloud Server

จากเมื่อก่อนที่เคยเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร ก็เปลี่ยนมาจัดเก็บข้อมูลไว้บน Cloud Server ซึ่งรองรับการจัดเก็บข้อมูลในปริมาณมาก และง่ายต่อการค้นหาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง Cloud Server ที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล

  • การจัดเก็บไฟล์งาน และเอกสารผ่านทาง Google Drive ที่ช่วยให้พนักงานสามารถจัดการเอกสารและไฟล์งานกันได้ภายในองค์กร

  • โปรแกรมสำหรับคำนวณเงินเดือน หรือ HR ที่ช่วยจัดการข้อมูลของพนักงานภายในองค์กร รวมถึงจัดทำสลิปออนไลน์ และเงินเดือน


โซเชียลมีเดียที่ช่วยประชาสัมพันธ์องค์กร

เพื่อให้ผู้คนามารถเข้าถึงและรู้จักองค์กร รวมถึงผลิดภัณฑ์ขององค์กรด้วย เมื่อผู้คนสามารถเข้าถึงสื่อของบริษัทได้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ได้อธิบายตัวตนของแบรนด์ ทำให้เกิดความสนใจและทำให้ผลิตภัณฑ์ขายได้นั่นเอง

ตัวอย่างโซเชียลมีเดียสำหรับประชาสัมพันธ์องค์กร

  • เว็บไซต์ หรือ Facebook ที่ช่วยให้ผู้คนรู้จักองค์กร และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ รวมถึงอัปเดตโปรโมชัน หรือสิ่งที่น่าสนใจ

  • LINE Official สำหรับติดต่อพูดคุยกับลูกค้า หรือผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา


ระบบบันทึกเวลาทำงานผ่านแอปพลิเคชัน

จากเมื่อก่อนที่ต้องมาตอกบัตร หรือสแกนนิ้วมือที่ออฟฟิศ พนักงานสามารถบันทึกเวลาทำงาน

ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ ไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ไหนก็ตาม หรืออาจจะเป็นในรูปแบบอื่นๆที่ทำให้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างระบบบันทึกเวลาทำงานรูปแบบใหม่

  • ระบบบันทึกเวลาทำงานผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมคำนวณชั่วโมงทำงานและโอทีให้กับพนักงาน เช่น Flare Dash ฯลฯ

  • บันทึกเวลาทำงานด้วยระบบบีคอน


บริการรับ-ส่งพัสดุและเอกสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

หลายบริษัทจะต้องมีการส่งเอกสาร หรือพัสดุไปมาไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกองค์กร ดังนั้น การใช้บริการรับ-ส่งพัสดุออนไลน์จึงเป็นที่นิยมใช้บริการมากขึ้น

ตัวอย่างแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการรับ-ส่งพัสดุและเอกสาร เช่น Grab Express, Kerry เป็นต้นขอบคุณภาพประกอบจาก : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


bottom of page